Najnowszy numer

 • 4/2017

  BRC CP, IFS HPC, ISO 22716, czyli wymagania sieci handlowych

  okladka KW 4 2017 www

  Drodzy Czytelnicy!


  Rok 2017 obfitował w wiele istotnych zmian legislacyjnych, zarówno w obszarze chemikaliów, jak i pokrewnych dziedzin: biocydów, kosmetyków, wyrobów medycznych. Pojawiło się także wiele nowych przepisów, istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Staraliśmy się je dla Państwa gromadzić, opisywać i komentować.


  W ciągu minionego roku, począwszy od numeru 1/2017, zamieściliśmy cykl artykułów poświęconych funkcjonowaniu rozporządzenia REACH, które w tym roku obchodziło 10-lecie uchwalenia. Zaczęliśmy od opisania historii powstania tego rozporządzenia, kolejnych etapów jego wdrażania oraz podsumowania zmian, jakie za jego sprawą dokonały się w branży chemicznej. W dwóch kolejnych numerach wypowiadali się przedsiębiorcy bezpośrednio zaangażowani w wypełnianie obowiązków rozporządzenia: producenci, importerzy i dalsi użytkownicy, oceniając wpływ REACH na swoje firmy i rynek.


  Dziś, kończąc cykl poświęcony 10-leciu REACH, chcemy przedstawić Państwu niezwykle ciekawe i odmienne opinie dwóch ważnych organów powiązanych bezpośrednio z rozporządzeniem REACH: Biura ds. Substancji Chemicznych oraz Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP.


  W „Kwartalniku” poruszamy ciekawy temat wprowadzania produktów chemicznych, w szczególności kosmetyków i detergentów, do sieci handlowych. Są to nowe wymagania, jakie mogą pojawiać się w odniesieniu do posiadania przez producenta chcącego wprowadzić produkt na półki sieciowe standardów BRC CP, IFS HPC lub ISO 22716.


  Kontynuujemy cykle: poświęcony rejestracji substancji w 2018 r. (REACH), omawiający bezpieczny obrót lekami w hurtowniach farmaceutycznych, oznakowanie produktów kosmetycznych oraz przybliżający przepisy GHS na świecie – tym razem w Rosji. Zapraszamy również do lektury pierwszej części artykułu poświęconego przewozowi towarów niebezpiecznych – bardzo ważnego, choć często niedocenianego elementu obchodzenia się z chemikaliami w łańcuchu dostaw.


  Doświadczenia na zwierzętach (czy to w celach naukowych, czy edukacyjnych) zawsze budziły i nadal budzą szereg kontrowersji zarówno etycznych, jak i prawnych. Wokół tego tematu powstało sporo mitów, czy wręcz kłamstw, powtarzanych przy wielu okazjach i w odniesieniu do różnych branż i dziedzin – przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego czy też świata nauki. Prof. Marek Wieczorek, członek Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, przybliża temat wykorzystywania zwierząt w nauce i omawia związane z tym kontrowersje.


  Ponadto znajdą Państwo artykuły prawników, poświęcone nowym przepisom, związanym z zatrudnianiem cudzoziemców i prawom autorskim.


  Zapraszam do lektury!


  Tomasz Gendek
  redaktor naczelny

  Czytaj więcej...

PRENUMERATA

Drodzy Czytelnicy!

Zgodnie z zapowiedzią, zawartą w poprzednim numerze „Kwartalnika” (2/2017), obecne i następne wydania rozprowadzane są wyłącznie w zamawianej subskrypcji (prenumeracie) – poza numerami towarzyszącymi konkretnym wydarzeniom, wybranym targom i konferencjom.

Jednak wychodząc naprzeciw licznym prośbom Czytelników, podjęliśmy decyzję, że od numeru bieżącego możliwe jest również odpłatne zamawianie poszczególnych pojedynczych numerów – zarówno nowych wydań, jak i egzemplarzy archiwalnych (jeśli będą dostępne).

Zapraszamy gorąco do prenumeraty, dzięki której będziemy mogli kontynuować naszą misję.

zamówienie prenumeraty

Zespół redakcyjny

Szanowni Państwo

Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza” jest zupełnie nowym, niszowym czasopismem, poświęconym legislacji i nowościom na rynku chemicznym. Zainteresuje zarówno producentów substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów, jak i ich importerów, dystrybutorów oraz użytkowników.

Znajdą w nim Państwo najnowsze doniesienia o istotnych nowościach i zmianach w prawie zarówno polskim, jak i europejskim, komentarze prawne oraz porady eksperckie z takich dziedzin jak: REACH, CLP, transport towarów niebezpiecznych (ADR, IMDG, IATA), ochrona środowiska, gospodarka odpadami, eksport i import chemikaliów, produkty biobójcze, kosmetyki, bezpieczeństwo obchodzenia się z produktami chemicznymi oraz wielu innych. Zamieszczamy informacje o zbliżających się wydarzeniach ważnych dla przedsiębiorców, takich jak: targi, konferencje, webinaria, szkolenia i konsultacje w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza” wypełnia wyraźnie widoczną na rynku lukę informacyjną, szczególnie w dziedzinie newsów i opracowań prawnych, zbierając w jednym miejscu najważniejsze informacje, zwykle trudno dostępne dla przeciętnego przedsiębiorcy ze względu na ich rozproszenie oraz konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na ich zdobycie.

Zapraszamy do prenumeraty i dzielenia się wszelkimi uwagami zarówno co do treści, jak i formy naszego pisma.

Poprzednie, nieodpłatne wydania "Kwartalnika" tu: nr 1/2016 |  nr 2/2016

Zespół redakcyjny