4/2017

wtorek, 05 grudzień 2017 16:14

okladka KW 4 2017 www

Drodzy Czytelnicy!


Rok 2017 obfitował w wiele istotnych zmian legislacyjnych, zarówno w obszarze chemikaliów, jak i pokrewnych dziedzin: biocydów, kosmetyków, wyrobów medycznych. Pojawiło się także wiele nowych przepisów, istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Staraliśmy się je dla Państwa gromadzić, opisywać i komentować.


W ciągu minionego roku, począwszy od numeru 1/2017, zamieściliśmy cykl artykułów poświęconych funkcjonowaniu rozporządzenia REACH, które w tym roku obchodziło 10-lecie uchwalenia. Zaczęliśmy od opisania historii powstania tego rozporządzenia, kolejnych etapów jego wdrażania oraz podsumowania zmian, jakie za jego sprawą dokonały się w branży chemicznej. W dwóch kolejnych numerach wypowiadali się przedsiębiorcy bezpośrednio zaangażowani w wypełnianie obowiązków rozporządzenia: producenci, importerzy i dalsi użytkownicy, oceniając wpływ REACH na swoje firmy i rynek.


Dziś, kończąc cykl poświęcony 10-leciu REACH, chcemy przedstawić Państwu niezwykle ciekawe i odmienne opinie dwóch ważnych organów powiązanych bezpośrednio z rozporządzeniem REACH: Biura ds. Substancji Chemicznych oraz Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP.


W „Kwartalniku” poruszamy ciekawy temat wprowadzania produktów chemicznych, w szczególności kosmetyków i detergentów, do sieci handlowych. Są to nowe wymagania, jakie mogą pojawiać się w odniesieniu do posiadania przez producenta chcącego wprowadzić produkt na półki sieciowe standardów BRC CP, IFS HPC lub ISO 22716.


Kontynuujemy cykle: poświęcony rejestracji substancji w 2018 r. (REACH), omawiający bezpieczny obrót lekami w hurtowniach farmaceutycznych, oznakowanie produktów kosmetycznych oraz przybliżający przepisy GHS na świecie – tym razem w Rosji. Zapraszamy również do lektury pierwszej części artykułu poświęconego przewozowi towarów niebezpiecznych – bardzo ważnego, choć często niedocenianego elementu obchodzenia się z chemikaliami w łańcuchu dostaw.


Doświadczenia na zwierzętach (czy to w celach naukowych, czy edukacyjnych) zawsze budziły i nadal budzą szereg kontrowersji zarówno etycznych, jak i prawnych. Wokół tego tematu powstało sporo mitów, czy wręcz kłamstw, powtarzanych przy wielu okazjach i w odniesieniu do różnych branż i dziedzin – przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego czy też świata nauki. Prof. Marek Wieczorek, członek Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, przybliża temat wykorzystywania zwierząt w nauce i omawia związane z tym kontrowersje.


Ponadto znajdą Państwo artykuły prawników, poświęcone nowym przepisom, związanym z zatrudnianiem cudzoziemców i prawom autorskim.


Zapraszam do lektury!


Tomasz Gendek
redaktor naczelny