Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

środa, 01 luty 2017 12:57

ECHA DOKONA PRZEGLĄDU KOMPLETNOŚCI REJESTRACJI

Napisane przez Paweł Jędrzejczyk
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Niedawno wydana decyzja Izby Odwoławczej wyjaśnia obowiązek składania dokumentacji rejestracyjnej przez rejestrujących tę samą substancję jako tzw. wspólne przedłożenie danych, wskazując jednocześnie na rolę ECHA w jego egzekwowaniu. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. od 27 stycznia b.r. nie ma możliwości przedkładania dokumentacji rejestracyjnej indywidualnie, jeśli dla tej substancji inne podmioty dokonały rejestracji.

Obecnie ECHA ma zająć się sprawdzeniem kompletności dokumentacji złożonych indywidualnie dla węgla drzewnego [CAS 16291-96-6] oraz upewni się, że staną się one częścią istniejących już wspólnych przedłożeń. ECHA ma dokonać także wstecznego przeglądu rejestracji, co do których zachodzi podejrzenie, że są sprzeczne z zasadą „jedna substancja, jedna rejestracja”. Oznacza to przegląd ok. 700 indywidualnych rejestracji, co stanowi 1,5% wszystkich rejestracji.

Sprawdzeniu pod kątem poprawności danych zostaną poddane również dossier rejestracyjne z bazy Agencji.

Podmioty dokonujące przedłożeń powinny więc sprawdzić czy dostarczone informacje są poprawne i kompletne oraz czy ich zgłoszenie zgodne jest z zasadą „jedna substancja, jedna rejestracja”. Zachęca się rejestrujących do bezzwłocznej aktualizacji dokumentacji, o ile to konieczne.

W przypadku, gdy dossier rejestracyjne okaże się niekompletne – podmiot odpowiedzialny za rejestrację będzie zobligowany do uzupełnienia informacji w określonym przez Agencję czasie. Jeśli we wskazanym terminie dokumentacja zostanie skompletowana i spełniony zostanie obowiązek wspólnego przedkładania danych to substancja będzie mogła nadal być udostępniana na rynku. W innym przypadku rejestracja utraci swoją ważność, a przedsiębiorstwo dostęp do rynku.

ECHA wprowadza stosowne zmiany, które mają pomóc w spełnieniu obowiązku wspólnego przedkładania danych oraz poprawić stopień kompletności zgłaszanych dossier rejestracyjnych. Zmiany dokonane w REACH-IT mają zapewnić, że przedkładane obecnie zgłoszenia będą częścią istniejących już rejestracji. Nowa wersja REACH-IT ma również zawierać zmodyfikowany algorytm sprawdzania kompletności dossier. Przedłożone wcześniej rejestracje mają obejmować  również ręczną weryfikację niektórych elementów danych, które nie mogą być kontrolowane automatycznie. Pozwoli to wyłapać rejestrujących, którzy nadużywają system przez dodawanie nieistotnych informacji, omijają wymogi informacyjne, nowego zgłoszenia oraz obowiązek aktualizacji istniejącej rejestracji.

Czytany 1033 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 luty 2017 12:59