Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

środa, 01 luty 2017 12:53

WERYFIKACJA POPRAWNEGO ZAKLASYFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO MŚP

Napisane przez Anna Królak
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zgodnie z procedurą rejestracji REACH podczas składania dokumentów do Europejskiej Agencji Chemikaliów firma musi w systemie REACH IT złożyć oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa w celu określenia wielkości opłaty administracyjnej (zgodnie z rozporządzeniem o opłatach – rozp. nr 340/2008/WE wraz z późn. zm. - firmą MŚP, czyli średnim, małym i mikroprzedsiębiorstwom, przysługują znaczące ulgi).

Już wkrótce Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) rozpocznie kolejną rundę weryfikacji przedsiębiorstw pod kątem ich wielkości.

Wcześniejsze kontrole przeprowadzone w latach 2011-2015 przez ECHA wykazały, że ponad połowa przedsiębiorstw źle określiła swój status wielkości przedsiębiorstwa i w związku z tym błędnie została naliczona dla nich opłata administracyjna (zgodnie z art. 74 rozp. REACH). Podanie przez firmę wielkości przedsiębiorstwa ma ogromnie znaczenie podczas rejestracji, gdyż pozwala w przypadku MŚP wydatnie obniżyć koszty administracyjne samej rejestracji, które między innymi uzależnione są od jego wielkości. Oczywiście ECHA ma prawo do kontroli prawidłowości tej danej przekazywanej przez firmy i do nakładania opłat wyrównawczych, a w skrajnych przypadkach nawet do cofnięcia całej rejestracji.

Zgodnie z decyzją MB/D/29/2010 wraz z późn zm., maksymalna kara za podanie nieprawdziwych danych wynosi 19 900,- euro (kara uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz wartości korzyści finansowej). Zachęcamy wszystkich rejestrujących do ponownej weryfikacji wielkości swojego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z pismem przesyłanym obecnie do rejestrujących przez Agencję korekta danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa do 30 czerwca 2016 r. (a więc przed rozpoczęciem procedury weryfikacji) nie będzie skutkowała naliczeniem dodatkowej opłaty. Oczywiście, w przypadku różnicy w zadeklarowanej wielkości przedsiębiorstwa a jego faktycznej wielkości koniecznie będzie skompensowanie kosztów administracyjnych; przedsiębiorstwo będzie musiało dopłacić różnicę pomiędzy właściwą dla swojej rzeczywistej wielkości opłatą administracyjną a kwotą, którą zapłaciło w procesie rejestracji.

Informacje na temat kryteriów MŚP można znaleźć tu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF

Poradnik KE dotyczący zastosowania kryteriów MŚP:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8262&lang=en&title=The-Revised-User-Guide-to-the-SME-Definition-2015

Elektroniczny test MŚP:

http://smetest.uwe.be/

Czytany 1192 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 luty 2017 12:54