Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

piątek, 10 luty 2017 09:39

Kolejne zmiany w rozporządzeniu CLP - VIII i IX ATP

Napisane przez Paweł Jędrzejczyk
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Europejska legislacja nie znosi stagnacji. Dynamika zmian charakteryzuje również środowisko przepisów rozporządzenia 1272/2008/WE. W związku z postępem naukowym i technologicznym Komisja Europejska publikuje kolejne akty prawne dostosowujące przepisy rozporządzenia do aktualnego stanu wiedzy o substancjach i mieszaninach, uwzględniając również nowe rozwiązania stosowane przez producentów produktów chemicznych.

Rozporządzenia (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. oraz (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. (odpowiednio VIII i IX ATP do rozp. CLP) wprowadzają szereg zmian, które będą miały bezpośredni wpływ na klasyfikację substancji, a w konsekwencji również mieszanin chemicznych. Ponadto do listy zmian należy dopisać modyfikacje zwrotów wskazujących środki ostrożności (zwroty P), co spowoduje konieczność dokonania zmian w oznakowaniu wielu produktów.

Nowelizacja klasyfikacji, jaką wprowadziła VIII ATP, dotknęła m.in. niektórych szeroko stosowanych substancji chemicznych. Można wśród nich wymienić glutaral [CAS 111-30-8], chlorobenzen [CAS 108-90-7] czy tlenek miedzi (II) [CAS 1317-38-0]. Zmian nie dokonano jednak (choć uznawano to za pewnik) dla nikotyny [CAS 54-11-5], substancji stosowanej szeroko przy produkcji płynów nikotynowych do uzupełniana papierosów elektronicznych, której klasyfikacja budzi nadal wiele kontrowersji.

Biorąc pod uwagę konieczność opracowania nowej klasyfikacji mieszanin, nowych kart charakterystyki i nowych etykiet, Komisja Europejska uwzględniła okresy przejściowe dla wejścia w życie przepisów VIII i IX ATP. Zgodnie z tymi okresami, nową klasyfikację substancji będzie trzeba stosować od 1 marca 2018 roku, natomiast uaktualnione zwroty P będą musiały być stosowane na etykietach produktów po 1 lutego 2018 roku (dla mieszanin oznakowanych, spakowanych i wprowadzonych na rynek przed tym czasem przyjęto okres przejściowy do 1 lutego 2020 r.). Należy zwrócić uwagę, iż terminy te określają jedynie ostateczny moment do dokonania zmian w klasyfikacji i oznakowaniu, natomiast producenci mogą je stosować już wcześniej, w dogodnych dla siebie terminach. Jakkolwiek odległe wydawałaby się wyznaczone w rozporządzeniach terminy, warto już teraz pomyśleć o ponownej klasyfikacji produktów oraz o dogodnym dla siebie momencie zmiany oznakowania. Wcześniejsze uzyskanie informacji na temat ostatecznej postaci oznakowania produktu da bowiem czas producentom na dokonanie ewentualnych zmian w recepturach.

Szerzej o zmianach wprowadzanych przez VIII i IX ATP będziemy pisać w kolejnych numerach kwartalnika, bliżej ostatecznych terminów wyznaczonych przez te rozporządzenia.

Czytany 1328 razy