Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

piątek, 10 luty 2017 09:40

Postępy programie przeglądu substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych

Napisane przez Anna Frączkowska
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Program przeglądu, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, prowadzony jest obecnie na podstawie rozporządzenia 1062/2014. Zatwierdzenie lub niezatwierdzenie substancji czynnej następuje na podstawie opinii Komitetu ds. Produktów Biobójczych (BPC) i publikowane jest w postaci rozporządzenia wykonawczego, zawierającego datę oraz warunki zatwierdzenia.

Podczas ostatniego, przedwakacyjnego posiedzenia Komitet ds. Produktów Biobójczych uchwalił aż 14 opinii dotyczących substancji czynnych. Większość opinii dotyczyła przedłużenia zatwierdzenia 8 substancji z grupy antykoagulantów, do stosowania w produktach biobójczych z grupy rodentycydów (PT 14). Substancje, te (chlorofacynon, kumatetralyl, warfaryna, bromadiolon, difenakum, brodifakum, difetialon i flokumafen) spełniają kryteria wyłączenia zawarte w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych i są potencjalnie substancjami kandydującymi do zastąpienia przez substancje lub metody alternatywne. W związku z powyższym zatwierdzenie tych substancji nie powinno zostać przedłużone, o ile nie zostanie spełniony przynajmniej jeden z trzech warunków wymienionych w art. 5 ust 2 rozporządzenia 528/2012:

a) ryzyko dla ludzi, zwierząt lub środowiska wynikające z narażenia na tę substancję czynną zawartą w produkcie biobójczym, w najgorszych realistycznych warunkach użytkowania, jest nieistotne, szczególnie w przypadku gdy produkt jest stosowany w systemach zamkniętych lub w innych warunkach mających na celu wykluczenie kontaktu z ludźmi i uwolnienia do środowiska;

b) dowody wskazują, że dana substancja czynna ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania poważnemu zagrożeniu dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, lub dla opanowania takiego zagrożenia; lub

c) niezatwierdzenie danej substancji czynnej miałoby nieproporcjonalnie duże negatywne skutki dla społeczeństwa w stosunku do ryzyka dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska wynikającego ze stosowania tej substancji.

Decyzja dotycząca spełnienia powyższych warunków nie leży w zakresie kompetencji Komitetu, jednak konsultacje społeczne przeprowadzone w tej sprawie wykazały, iż obecnie nie istnieją wystarczająco skuteczne, alternatywne metody zwalczania gryzoni. W związku z powyższym, w najbliższym czasie można się spodziewać publikacji rozporządzeń przedłużających zatwierdzenie antykoagulantów, zawierających również szereg warunków i ograniczeń dotyczących ich stosowania.

Pozostałe opinie Komitetu ds. Produktów Biobójczych dotyczyły rekomendowanego zatwierdzenia poszczególnych substancji czynnych, w odpowiednich grupach produktowych (PT):

  • Kwas nadoctowy: PT 11 i PT 12
  • Cyjanoamid: PT 3 i PT 18
  • PBO: PT 18
  • Epsilon-momfluorotryna: PT 18 (nowa substancja czynna)

Kolejnych opinii Komitetu ds. Produktów Biobójczych można się spodziewać w październiku 2016r., kiedy to odbędzie się 17-ste posiedzenie BPC. Spotkanie to będzie poświęcone dyskusjom dotyczącym zatwierdzenia następnych, istniejących substancji czynnych.

Tab. 1 Substancje czynne, które zostaną poddane dyskusji na 17-tym spotkaniu BPC

Nazwa substancji

Nr CAS

PT

Kwas nadoctowy generowany in situ z prekursorów: TEAD i nadwęglanu sodu

¾

2, 3, 4

Azametifos

35575-96-3

18

Dichlofluanid

1085-98-9

21

Ditlenek krzemu (Ditlenek krzemu/Kiesel ­ guhr)

61790-53-2

18

Ditlenek krzemu (jako nanometariał w postaci agregatów i spieków)

68909-20-6

18

PHMB (1600;1.8)

27083-27-8/32289-58-0

5

Acetamipryd

160430-64-8

18

Początek lipca obfitował również w rozporządzenia oraz projekty rozporządzeń zatwierdzających stosowanie wielu substancji czynnych w odpowiednich grupach produktowych.

Tab. 2 Substancje czynne, w stosunku do których opublikowano rozporządzenia określające datę ich zatwierdzenia.

Nazwa substancji

Nr CAS

PT

Data zatwierdzenia

Rozporządzenie

Chlorokresol

59-50-7

1, 2, 3, 6, 9 i 13

1 maj 2018

Projekt

Kokosowy alkil chlorku trimetyloamonu (ATMAC/TMAC)

61789-18-2

8

1 maj 2018

Projekt

Wapno palone, wapno hydratyzowane, wapno dolomitowe i uwodnione wapno dolomitowe

 

2, 3

1 Maj 2018

Projekt

Propionian didecylometylopoli(oksyetylo) amonu

94667-33-1

8

1 styczeń 2018

Rozp. (UE) 2016/1093

Miedź

7440-50-8

8

1 styczeń 2017

Roz. (UE) 2016/1094

Przedsiębiorstwa posiadające w swoim asortymencie produkty biobójcze, zawierające powyższe substancje jako jedyne lub ostatnie zatwierdzane substancje czynne (w odpowiednich PT) powinny pamiętać, iż jeśli w stosunku do tych produktów nie zostaną złożone odpowiednie wnioski (o wydanie pozwolenia krajowego lub wzajemne uznawanie pozwoleń równoległe – w tzw. procedurach europejskich), to istniejące pozwolenia na obrót produktami wygasną z terminem 180 dni od dnia zatwierdzenia ostatniej substancji czynnej (na podstawie 

Czytany 1187 razy