Wyświetlenie artykułów z etykietą: 2017

wtorek, 05 grudzień 2017 16:14

4/2017

okladka KW 4 2017 www

Drodzy Czytelnicy!


Rok 2017 obfitował w wiele istotnych zmian legislacyjnych, zarówno w obszarze chemikaliów, jak i pokrewnych dziedzin: biocydów, kosmetyków, wyrobów medycznych. Pojawiło się także wiele nowych przepisów, istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Staraliśmy się je dla Państwa gromadzić, opisywać i komentować.


W ciągu minionego roku, począwszy od numeru 1/2017, zamieściliśmy cykl artykułów poświęconych funkcjonowaniu rozporządzenia REACH, które w tym roku obchodziło 10-lecie uchwalenia. Zaczęliśmy od opisania historii powstania tego rozporządzenia, kolejnych etapów jego wdrażania oraz podsumowania zmian, jakie za jego sprawą dokonały się w branży chemicznej. W dwóch kolejnych numerach wypowiadali się przedsiębiorcy bezpośrednio zaangażowani w wypełnianie obowiązków rozporządzenia: producenci, importerzy i dalsi użytkownicy, oceniając wpływ REACH na swoje firmy i rynek.


Dziś, kończąc cykl poświęcony 10-leciu REACH, chcemy przedstawić Państwu niezwykle ciekawe i odmienne opinie dwóch ważnych organów powiązanych bezpośrednio z rozporządzeniem REACH: Biura ds. Substancji Chemicznych oraz Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP.


W „Kwartalniku” poruszamy ciekawy temat wprowadzania produktów chemicznych, w szczególności kosmetyków i detergentów, do sieci handlowych. Są to nowe wymagania, jakie mogą pojawiać się w odniesieniu do posiadania przez producenta chcącego wprowadzić produkt na półki sieciowe standardów BRC CP, IFS HPC lub ISO 22716.


Kontynuujemy cykle: poświęcony rejestracji substancji w 2018 r. (REACH), omawiający bezpieczny obrót lekami w hurtowniach farmaceutycznych, oznakowanie produktów kosmetycznych oraz przybliżający przepisy GHS na świecie – tym razem w Rosji. Zapraszamy również do lektury pierwszej części artykułu poświęconego przewozowi towarów niebezpiecznych – bardzo ważnego, choć często niedocenianego elementu obchodzenia się z chemikaliami w łańcuchu dostaw.


Doświadczenia na zwierzętach (czy to w celach naukowych, czy edukacyjnych) zawsze budziły i nadal budzą szereg kontrowersji zarówno etycznych, jak i prawnych. Wokół tego tematu powstało sporo mitów, czy wręcz kłamstw, powtarzanych przy wielu okazjach i w odniesieniu do różnych branż i dziedzin – przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego czy też świata nauki. Prof. Marek Wieczorek, członek Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, przybliża temat wykorzystywania zwierząt w nauce i omawia związane z tym kontrowersje.


Ponadto znajdą Państwo artykuły prawników, poświęcone nowym przepisom, związanym z zatrudnianiem cudzoziemców i prawom autorskim.


Zapraszam do lektury!


Tomasz Gendek
redaktor naczelny

Dział: Archiwum
wtorek, 22 sierpień 2017 15:46

3/2017

okladka KW PIW no 3 2017 min

Szanowni Państwo!

Mimo pozornie spokojniejszego okresu wakacyjnego, w obszarze, który opisujemy, sporo się dzieje – zmiany w przepisach farmaceutycznych i wprowadzaniu na rynek wyrobów medycznych, nowe pozycje w przeglądzie substancji czynnych w produktach biobójczych, zbliżający się termin kolejnej rejestracji REACH. Niełatwo się w tym wszystkim odnaleźć.

Szczególnie istotne wydają się zmiany związane z funkcjonowaniem aptek, gdyż mogą dotknąć każdego z nas podczas realizacji recepty. Również w ustawie regulującej zasady wprowadzania wyrobów medycznych na rynek dokonano korekt. Czy rozwiązania te będą dla nas korzystne – trudno przewidzieć.

Zapraszamy również do lektury ciągu dalszego cyklu wypowiedzi przedsiębiorców na temat zmian, jakie na przestrzeni 10 lat funkcjonowania dokonały się pod wpływem rozporządzenia REACH i rozważań, jak duży wpływ wywarło ono na branżę chemiczną. Zostając przy tematyce rozporządzenia REACH, kontynuujemy serię artykułów eksperckich, poświęconych zagadnieniom rejestracji substancji oraz prezentujemy nadal trudny temat statusu wyrobów.

Ponadto w numerze znajdą Państwo m.in. wskazówki odnośnie do aktualizacji kart charakterystyki, opisy metodologii skutecznego odstraszania kleszy, omówienie rodzajów dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego za granicą, zasady doboru kodów odpadu oraz informacje ekspertów na temat produktów ochrony przeciwsłonecznej.

Zapraszam do lektury!

dr Tomasz Gendek
redaktor naczelny

Dział: Archiwum
czwartek, 01 czerwiec 2017 10:16

2/2017

okladka KW PIW no 2 2017 minSzanowni Państwo! 

Małe i średnie przedsiębiorstwa są solą każdej gospodarki. Bez ich udziału w obiegu rynkowym niewiele można byłoby stworzyć, niewiele też by powstawało. Są ich tysiące, setki tysięcy - od małych, jednoosobowych start-upów poprzez firmy rodzinne aż do wybijająych się na wielkość średnich przedsiębiorstw. To one są nie tylko głownym motorem rozwoju, ale i najwrażliwzym barometrem wszelkich zmian. Najczęściej też padają ofiarą nieprzemyślanych zmian legislacyjnych, które w zamierzeniach są może dobre, jednak okazują się za trudne lub zbyt kosztowne dla większości z nich.

Obecny numer dedykujemy właśnie im - małym i średnim przedsiębiorstwom, pokazując problemy, z jakimi muszą się mierzyć w codzinnej działalności z legislacjami zarówno krajowymi, jak i unijnymi. Na szczęście zderzenie to nie zawsze jest konfrontacją rozpędzonego ptaka ze ścianą. Zdarza się, że przepisy, które mali i średni muszą wypełniać w taki samym stopniu jak duzi i silni, uwzględniają ich wielkość i ograniczenia, zarówno logistyczne, kadrowe, jak i finansowe.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo szczegółowe omówienie, jak zakwalifikować przedsiębiorstwo, jakie korzyści wynikają z bycia mikro- lub małym przedsiębiorstwem oraz jakie obowiązki ma pracodawca w tych firmach.
Zapraszamy do lektury!

Tomasz Gendek
redaktor naczelny

Dział: Archiwum
niedziela, 22 stycznia 2017 17:52

1/2017

kwartalnik chemiczny prawo i wiedza1 2017 minSzanowni Państwo!

Nowy rok niepostrzeżenie, aczkolwiek oczekiwanie, zapukał już do wszystkich drzwi. Korzystając zatem z okazji, chciałbym – w imieniu całego zespołu redakcyjnego „Kwartalnika Chemicznego Prawo i Wiedza” – złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne: sukcesów zawodowych i jak najlepszych wyników, a także harmonii i optymizmu.

Niemal 10 lat temu Parlament Europejski uchwalił fundamentalne dla branży chemicznej rozporządzenie, które wywarło ogromny wpływ na jej funkcjonowanie. Chodzi o rozporządzenie REACH. Można się oczywiście spierać na temat zasadności niektórych jego zapisów, zastanawiać nad ich logiką czy koniecznością, a także nad kosztami, jakie ponoszą i będą ponosić z tego tytułu przedsiębiorcy, jednak faktem jest, iż REACH stał się kamieniem milowym w ujednoliceniu rynku chemicznego Unii Europejskiej.

Rocznica ta w naturalny sposób skłania do podsumowania wyników wdrażania rozporządzenia REACH, sukcesów i porażek, jakie przyniosło ono firmom, a także do podsumowania kosztów i zrobienia bilansu zysków i strat – zarówno dla Unii jako całości, jak i dla poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Początek roku to także okres różnego rodzaju sprawozdań, obowiązkowych deklaracji i podsumowań, które należy przesłać do odpowiednich urzędów i instytucji.

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Kwartalnika”, którego tematem wiodącym jest 10-lecie uchwalenia rozporządzenia REACH. W bieżącym numerze znajdą Państwo też szereg artykułów, poświęconych zagadnieniom prawnym, związanym z kontrolami w przedsiębiorstwach i odpowiedzialności finansowej, obowiązkowym sprawozdaniom, dotyczącym substancji i mieszanin chemicznych. Przedstawiamy także najważniejsze aktualności i porady ekspertów.

Tomasz Gendek
redaktor naczelny

Dział: Archiwum