Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

1/2017Spis treści

 • Aktualności
  • Sprawozdawczość związana z transportem towarów niebezpiecznych4
  • 1 czerwca 2017 r. pożegnanie dyrektywy preparatowej?6
  • E-papierosy — procedura zgłoszeń 8
  • Postępy w programie przeglądu substancji czynnych, stosowanych w produktach biobójczych 10
 • Substancje, mieszaniny, produkty
  • REACH ma już 10 lat12
  • Koszty wdrażania wymagań rozporządzenia REACH w Polsce15
  • Zwolnienia z obowiązku rejestracji substancji na podstawie IV i V załącznika REACH 16
  • Sprawozdawczość środowiskowa w firmie 19
  • Certyfikacja - realna wartość czy koszt marketingowy? 22
  • Zasady udostępniania dokumentacji produktów kosmetycznych 24
  • GHS na świecie - Chiny 28
  • Rtęć — coraz bardziej zapomniana trucizna — cz. 2 30
  • e-PIC — z niebezpiecznymi chemikaliami przez granice 34
  • Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych 38
 • Głos eksperta
  • CPNP — zgłoszenia 42
  • Obowiązek notyfikacji substancji 44
  • Aktualizacja etykiet biocydów a klasyfikacja CLP 45
  • Preparaty dezynfekcyjne — metody badań, normy europejskie i wytyczne ECHA 46
  • Oznakowanie produktów dla osób niewidomych 48
  • Zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców 40
 • Prawo
  • Stosowanie języka polskiego w oznakowaniu towarów52
  • Europejska reforma przepisów o ochronie danych osobowych 54