2/2018

wtorek, 03 lipiec 2018 09:25

KW 2 2018 okladka L

Drodzy Czytelnicy!

Pierwsze półrocze obfitowało w istotne zmiany legislacyjne związane przede wszystkim z branżą kosmetyczną. Prace nad nową ustawą o kosmetykach wreszcie nabrały tempa i aktualnie ustawa została skierowana do sejmu.

Minął też ostatni termin rejestracji substancji, dla najniższych tonaży, zgodnie z rozporządzeniem REACH, nie oznacza to, że sam akt prawny przestał obowiązywać. Na statystyczne podsumowanie wyników rejestracji w ujęciu krajowym i europejskim musimy jeszcze nieco poczekać, niemniej będziemy Państwa informować na naszych łamach nie tylko o wynikach rejestracji, ale także o kolejnych zamierzeniach ECHA w odniesieniu do substancji chemicznych.

Pojawiły się także nowe, bardziej restrykcyjne, ograniczenia dla metanolu w zał. XVII do rozporządzenia REACH, o czym wspominamy w aktualnościach.

W europejskim programie przeglądu produktów biobójczych zatwierdzono nowe substancje, co oznacza konieczność rejestracji europejskich dla nowych grup biocydów.

W bieżącym numerze poruszamy tematy związane z suplementami diety oraz dodatkami do żywności i aktywnymi substancjami będącymi składnikami produktów żywnościowych. Rozpoczynamy także serię artykułów opisujących zasady dobrowolnej certyfikacji produktów kosmetycznych, która staje się coraz to bardziej popularna. a według niektórych konsumentów wręcz obligatoryjna.

Polecam eksperckie artykuły dotyczące ograniczeń i zaka¬zów we wprowadzaniu do obrotu niektórych substancji chemicznych na mocy załącznika XVII do rozporządzenia REACH oraz zasad zgłaszania wyrobów medycznych do europejskich jednostek kompetentnych. W zakresie transportu towarów niebezpiecznych omawiamy certyfikację opakowań ADR oraz porównania wymagań związanych z transportem ADR a RID.

Spełniamy oczekiwania naszych Czytelników i od następnego numeru „Kwartalnik” będziemy oferować także w prenumeracie elektronicznej. Szczegóły już niebawem na naszej stronie internetowej.


Zapraszam do lektury!


Tomasz Gendek
redaktor naczelny