3/2018

wtorek, 09 październik 2018 05:11

3 2018 okladka

Drodzy Czytelnicy!

Mimo upałów i wakacji parlamentarzystów we wszystkich krajach Unii Europejskiej, miniony kwartał obfitował w ciekawe wydarzenia.

31 maja minął ostatni z trzech zaplanowanych rozporządzeniem REACH terminów rejestracji substancji. Oczywiście nie zakończyło to funkcjonowania samego rozporządzenia, którego zakres wykracza dużo dalej niż akt rejestracji substancji importowanych bądź produkowanych na terenie UE. Wraz z upływem ostatniego terminu przyszedł czas na podsumowanie. W artykule „Podsumowanie rejestracji REACH 2010–2018”, przedstawiamy pierwsze statystyki opublikowane przez ECHA.

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować perspektywy dla sektora kosmetycznego po wejściu w życie nowej ustawy kosmetycznej w opinii Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. W dziale poświęconym branży kosmetycznej zapraszamy do lektury eksperckich artykułów, poświęconych barwnikom w farbach do włosów oraz dobrowolnemu znakowaniu kosmetyków zgodnie z zasadami ECOCERT. Zaczynamy także cykl artykułów o wprowadzaniu produktów kosmetycznych na rynki pozaunijne – w bieżącym numerze jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków: Arabia Saudyjska.

Z tematów dotyczących produktów biobójczych polecamy artykuł poświęcony przygotowaniom firm do BPR oraz kontynuujemy temat rejestracji produktów biobójczych według zharmonizowanych zasad europejskich. W zakresie substancji i mieszanin zamieszczamy artykuł dotyczący oznakowania świec oraz artykuł o nowościach w przepisach dla produktów aerozolowych.

W dziale transportowym część 2 artykułu porównującego zasady transportu drogowego (ADR) i transportu kolejowego (RID) oraz tekst poświęcony kontrolom drogowym podczas przewozu materiałów niebezpiecznych.

Ponadto mamy dla Państwa szereg aktualności z ECHA oraz aktualności z branży biocydowej oraz nowy dział, poświęcony aktualnościom kosmetycznym „KOSMOWIEŚCI”.


Zapraszam do lektury!


Tomasz Gendek
redaktor naczelny

 • Spis treści

  • Aktualności
   • Echa z ECHA4
   • Kosmowieści8
   • Postępy w programie przeglądu substancji czynnych, stosowanych w produktach biobójczych9
  • Substancje, mieszaniny, produkty
   • Ogólne wymogi w zakresie znakowania żywności10
   • Transport drogowy i kolejowy towarów niebezpiecznych - różnice i podobieństwa wynikające z przepisów ADR/RID, cz.214
   • Nowotwory zawodowe16
   • Ustawa o produktach kosmetycznych - perspektywa sektora kosmetycznego18
   • Rejestracja produktów biobójczych według zharmonizowanych zasad europejskich, cz.222
   • Certyfikat ECOCERT - kosmetyki naturalne i organiczne24
   • Palący (się) problem odpadów28
  • Głos eksperta
   • Wprowadzanie produktów chemicznych do obrotu po 1 czerwca 2018 r.30
   • Podsumowanie rejestracji REACH 2010-201832
   • Oznakowanie świec36
   • Sprzedaż kosmetyków na wybranych rynkach poza UE - Arabia Saudyjska38
   • Jak przygotować firmę na BPR40
   • Kontrole drogowe przewozu towarów niebezpiecznych43
   • Zmiany w przepisach o aerozolach44
  • Prawo
   • Czy popularność znaku towarowego może prowadzić do jego utraty?46
   • Istota dialogu technicznego (rynkowego) w zamówieniu publicznym, cz. 248
   • Prawo międzynarodowe, unijne, krajowe - jak nie zginąć w gąszczu przepisów50
   • Przegląd legislacyjny54
   • Kalendarium55
 • PALĄCY (SIĘ) PROBLEM ODPADÓW
 • Array