1/2018

środa, 11 kwiecień 2018 06:38

okladka KW 1 2018 WWW min

Szanowni Państwo!


Chciałbym podziękować za pozytywny odbiór naszego „Kwartalnika” w ubiegłym roku, za ciepłe przyjęcie na targach i konferencjach oraz wsparcie, które motywowało nas do jeszcze większego wysiłku. Chcemy poszerzać zakres tematyczny naszych publikacji, mając na uwadze zebrane opinie i uwagi, których nie brakowało w trakcie bezpośrednich spotkań.

W roku 2018 prawdopodobnie będzie sporo zmian legislacyjnych w różnych dziedzinach związanych z wprowadzaniem produktów do obrotu. Branżę kosmetyczną czekają gruntowne zmiany, związane z planowanym wprowadzeniem nowej ustawy o kosmetykach, a także nowych standardów oceny produkcji. W tym roku kończy się też termin ostatniej przewidzianej rozporządzeniem REACH rejestracji substancji chemicznych. Spodziewane są także nowe zatwierdzenia substancji czynnych w produktach biobójczych, a co za tym idzie konieczność rejestracji europejskich wielu grup tych produktów. Nie możemy także zapominać o czekającej nas rewolucji w zakresie ochrony danych osobowych w postaci europejskiego rozporządzenia GIODO, które na razie niesie więcej niewiadomych niż odpowiedzi. To tylko niektóre (najgorętsze) tematy legislacyjne w branży, o których będziemy pisać w bieżącym roku. Z pewnością w obliczu tych zmian – a przecież rok się dopiero zaczął – tematów nam nie zabraknie.

W bieżącym numerze znajdą Państwo dużą dawkę aktualności legislacyjnych z zakresu substancji i mieszanin chemicznych (REACH), m.in.: projekt nowych stawek opłat za udzielanie zezwoleń, nowości w wykazie substancji SVHC oraz w załączniku XVII oraz kolejną (ostatnią już) część porad przy rejestracji substancji.

Polecamy: eksperckie artykuły dotyczące zasad unieważniania i odnawiania pozwoleń na obrót produktami biobójczymi, tworzenia dokumentacji dla produktu kosmetycznego, omówienie bezpieczeństwa stosowania nanosrebra w kosmetyce i medycynie oraz rozważania na temat potencjalnie niebezpiecznego dla zdrowia pacjentów podobieństwa opakowań leków, a także wiele innych tematów.


Zapraszam do lektury!


Tomasz Gendek
redaktor naczelny