Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

poniedziałek, 07 stycznia 2019 10:00

Nowe oznakowanie paliw na stacjach benzynowych

Napisane przez Alicja Włodarska


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Mając na uwadze coraz większą różnorodność rodzajów paliw do pojazdów silnikowych, a w szczególności paliw z różnym udziałem biokomponentów, konieczne stało się udostępnienie kierowcom jasnych i łatwo zrozumiałych informacji, dotyczących paliw dostępnych w punktach tankowania oraz zgodności tych paliw z silnikami ich pojazdów.

Właśnie taki cel przyświecał Parlamentowi Europejskiemu podczas wprowadzania nowej Dyrektywy 2014/94/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych), która m.in. ustanawia wspólne specyfikacje techniczne dotyczące punktów tankowania paliwa, a także wymogi w zakresie informowania użytkowników.

Zgodnie z artykułem 7 niniejszej dyrektywy państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć odpowiednie przepisy, zapewniające udostępnienie użytkownikom właściwych, spójnych i jasnych informacji dotyczących zgodności pojazdów silnikowych, wprowadzonych na rynek po 18 listopada 2016 r., z poszczególnymi paliwami dostępnymi na rynku.

Informacje te muszą być dostępne w instrukcjach obsługi pojazdów silnikowych, w punktach tankowania paliwa i punktach ładowania, na pojazdach silnikowych oraz w salonach sprzedaży tych pojazdów. Zgodnie z wytycznymi informacje w formie graficznej powinny być proste i łatwe do zrozumienia oraz umieszczane w sposób wyraźnie widoczny:
- na odpowiednich dystrybutorach i ich pistoletach we wszystkich punktach tankowania paliwa,
- na wszystkich korkach wlewu paliwa pojazdów silnikowych, dla których zaleca się to paliwo i które mogą używać tego paliwa, lub w bezpośrednim pobliżu tych korków, np.: na klapce wlewu, a także w instrukcji użytkowania pojazdów silnikowych.

O ile w Polsce ogólne postanowienia dyrektywy wdrożyła Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 317), to zharmonizowane oznakowanie, czyli tzw. identyfikatory dla paliw ciekłych i gazowych, opracował Europejski Komitet Normalizacyjny na wniosek Komisji Europejskiej.

Europejska norma EN 16942 uzyskała status normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Wyżej wymieniony dokument określa identyfikatory, które są umieszczone na dystrybutorach i pojazdach, co w wizualny sposób ma pomóc konsumentowi w zidentyfikowaniu zgodności tankowanego paliwa z pojazdem. Przy identyfikatorze należy rozważyć jego położenie, kolor, kształt, rozmiar i symbol. Jak już wspomniano wcześniej, etykiety mają znajdować się na dystrybutorach i ich pistoletach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie korka wlewu. Należy zaznaczyć, że w przypadku pojazdu, który może być tankowany kilkoma rodzajami paliwa, należy umieścić wszystkie adekwatne identyfikatory obok siebie. Kolejną ważną cechą oznakowania jest kolor; etykieta powinna być wykonana w kolorze czarnym z białym lub srebrnym tłem, jednak podstawową i chyba najważniejszą cechą identyfikatora jest kształt, który służy do rozróżnienia typu paliwa.

Identyfikator dla paliw typu benzyny
Charakterystycznym kształtem dla benzyn jest koło o średnicy minimum 30 mm w przypadku umieszczania na dystrybutorach i 13 mm dla ich pistoletów. Symbolem benzyn jest EX, gdzie X zastępuje się liczbą mówiącą o maksymalnej zawartości etanolu, wyrażonej ułamkiem objętościowym.

Identyfikator dla paliw typu oleju napędowego
Charakterystycznym kształtem dla oleju napędowego jest kwadrat o długości boku minimum 30 mm w przypadku umieszczania na dystrybutorach i 13 mm dla ich pistoletów. Symbolemoleju jest BX, gdzie X zastępuje się liczbą mówiącą o maksymalnej zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), wyrażonej ułamkiem objętościowym. Symbolem dla parafinowego oleju napędowego jest XTL.

Identyfikator dla paliw typu gazowego
Charakterystycznym kształtem dla paliw gazowych jest romb o kącie 90° i o szerokości minimum 30 mm w przypadku umieszczania na dystrybutorach i 13 mm dla ich pistoletów.
W paliwach gazowych wyróżniamy:
- skroplony gaz węglowodorowy o symbolu LPG,
- gaz ziemny lub metan w postaci sprężonej o symbolu CNG,
- gaz ziemny lub metan w postaci skroplonej o symbolu LNG,
- wodór o symbolu H2.

Bez paniki – stare oznakowanie nie zniknie
Norma PN-EN 16942 zapewnia zharmonizowane oznakowanie paliw w całej Europie, które w Polsce obowiązuje od października bieżącego roku, jednak nie zakazuje używania dotychczasowego oznakowania, służącego do informowania konsumentów, promowania marki, czy też danych wymaganych przez przepisy krajowe. Zaleca się jedynie, aby postać i forma takich informacji były podobne w całej Europie. Stworzono nawet wzór identyfikatora, który spełnia obowiązkowe wytyczne europejskie oraz zawiera dodatkowe informacje krajowe, jednak jest to zarys opcjonalny, a szczegóły powinny być podane w załączniku krajowym do niniejszej normy. Aby uspokoić kierowców, należy zaznaczyć, że na razie z dystrybutorów nie znikną stare, dobrze nam znane etykiety typu: „ON”, „Pb95”, „Pb98” czy też potoczne nazwy handlowe. Zapewne pozwoli to uniknąć niemiłych i kosztownych w skutkach pomyłek, w łagodny sposób przyzwyczai kierowców do zharmonizowanego systemu unijnego, a tankowanie auta na zagranicznej wycieczce nie będzie już wyzwaniem.

Czytany 667 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 stycznia 2019 10:08