Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

poniedziałek, 04 luty 2019 10:22

Mediacja, czyli jak uniknąć sporów

Napisane przez dr hab. Dagmara Skupień; Sławomir Skupień


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Mediacja to proces alternatywnego rozwiązywania sporów przez same strony, przy udziale mediatora – osoby posiadającej wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, która ułatwia stronom porozumienie się. Tyle na temat mediacji można przeczytać w Wikipedii. Jednak słowem „mediacja” możemy określać różne sytuacje. Mediacja pozwala stronom na samodzielne, w miarę szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie porozumienia oraz utrzymanie ich dotychczasowych wzajemnych relacji.

Po pierwsze, może to być każde, podejmowane w konkretnym przypadku, choćby nieodpłatne pośrednictwo osoby trzeciej w rozwiązaniu sporu. Po drugie, może to być pośrednictwo w rozwiązaniu sporu oparte na przepisach kodeksu postępowania cywilnego i prowadzone przez osobę legitymującą się określonymi kwalifikacjami. W poniższym artykule mediacja zostanie przedstawiona w tym drugim znaczeniu, jako sposób na polubowne zakończenie sporu i uniknięcie procesu.

Na drodze mediacji można rozstrzygnąć każdy spór. Mediacja ma szczególną wartość w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w których pozwala uniknąć bolesnych, często długotrwałych zmagań sądowych, dotyczących ustalania winy rozpadu pożycia małżeńskiego czy opieki nad wspólnymi dziećmi.


Osoba mediatora

Przebieg mediacji jest zależny nie tylko od dobrej woli stron do niej przystępujących, które chcą prowadzić między sobą dialog, ale i od osoby mediatora. Mediatorem powinna być osoba znająca dobrze przepisy prawa, kompetentna, rzetelna, bezstronna, wyposażona w odpowiednie zdolności interpersonalne. O ile spór powinny rozwiązać same strony konfliktu, to zadaniem mediatora jest skuteczna pomoc stronom w wypracowaniu porozumienia. Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Listę stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych przechowuje i udostępnia prezes sądu okręgowego. Listy mediatorów są dostępne w siedzibach sądów oraz na stronach internetowych sądów okręgowych. Trzeba wiedzieć, że mediatorem nie może być sędzia.

Czytany 506 razy