Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

poniedziałek, 04 luty 2019 10:51

Ogólne wymogi w zakresie znakowania żywności, cz.2

Napisane przez dr Łukasz Mikołaj Sokołowski


Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zarówno unijne, jak i krajowe regulacje prawne przewidują nie tylko sposób i formę podawania konsumentowi informacji na temat żywności, ale też określają zakres danych szczegółowych, jakie powinna uwzględniać każda etykieta. Podstawowe wymogi w zakresie znakowania zostały przedstawione w poprzednim numerze „Kwartalnika”. W tym artykule natomiast zostaną poddane analizie obowiązkowe elementy oznakowania, takie jak nazwa żywności i wykaz składników.

Obowiązkowe elementy oznakowania żywności
Prawodawca w rozporządzeniu nr 1169/2011 przewiduje obowiązekpodawania następujących danych szczegółowych:
• nazwa żywności;
• wykaz składników;
• wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie;
• ilość określonych składników lub kategorii składników;
• ilość netto żywności;
• data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia;
• wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia;
• nazwa lub firma i adres właściwego podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze;
• kraj lub miejsce pochodzenia;
• instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie jej braku odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione;
• rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2%;
• informacja o wartości odżywczej.

Trzeba zauważyć, że obowiązkowe elementy powinny być określane słownie i liczbowo, jednak prawodawca zezwala dodatkowo wyrażać je za pomocą piktogramów lub symboli. Rozporządzenie nr 1169/2011 nie uznaje za obowiązkową informacji odnoszącej się do oznaczenia partii produkcyjnej. Jak wskazuje przewodnik do rozporządzenia nr 1169/2011, było to działanie zamierzone ze strony ustawodawcy, gdyż informacja ta nie jest zasadniczo potrzebna konsumentowi. Należy jednak wskazać, że obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 kwietnia 2004 r. w sprawie...

Czytany 583 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 luty 2019 10:59