Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

czwartek, 14 marzec 2019 07:44

Konsekwencje brexitu dla branży chemicznej

Napisane przez Anna Królak


Oceń ten artykuł
(1 głos)

Wielka Brytania jest dla Polski ważnym partnerem handlowym. Eksportujemy i importujemy przede wszystkim maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części, a także pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu. Ponadto z Wielkiej Brytanii są przywożone do Polski produkty przemysłu chemicznego.


Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH wszystkie te produkty podlegają przepisom chemicznym i ich producenci oraz importerzy muszą wywiązać się z nakładanych na nich obowiązków, by legalnie wprowadzić je do obrotu jako substancje, mieszaniny lub wyroby. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że przepływ pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską może być znacznie utrudniony po brexicie.

29 marca 2019 r. Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Konsekwencje tej decyzji będą ogromne i bez względu na scenariusz, jaki się rozegra, wciąż nie są znane. Obserwowane dotychczasowe trudności w negocjacjach pokazują, że rozstanie Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską może odbyć się zarówno w uporządkowany sposób, jak i jako tzw. twardy brexit. Musimy być przygotowani na każdy z tych scenariuszy.


Scenariusz pozytywny, czyli tzw. uporządkowany brexit

Jeśli Wielka Brytania porozumie się z Unią Europejską w sprawie umowy dotyczącej zasad wyjścia, możemy liczyć na łagodny scenariusz rozstania, a co najważniejsze wprowadzenie prawie dwuletniego okresu przejściowego, w trakcie którego zostaną zachowane dotychczasowe zasady relacji handlowych, w tym zasady wprowadzania i zarządzania substancjami chemicznymi, ich mieszaninami i wyrobami. Wielka Brytania wciąż będzie częścią jednolitego, wspólnego rynku, a więc nie będzie ceł ani dodatkowych regulacji. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Wielkiej Brytanii przez ten czas będą obowiązywać wciąż te same wymagania odnośnie do substancji chemicznych i ich mieszanin, obowiązkowych rejestracji i certyfikatów, dokumentacji, zakazów i ograniczeń oraz zasad wprowadzania do obrotu. Okres ten będzie trwał do 31 grudnia 2020 r. Po tym czasie jedną z możliwości dalszej współpracy będzie zawarcie umowy o wolnym handlu, utrzymującej zerowe cła na większość towarów, a być może na wszystkie. Bez względu na wyniki rozmów i ostateczny kształt przyszłej umowy, okres przejściowy da wszystkim czas na przygotowanie strategii dotyczących dalszej współpracy z organizacjami z Wielkiej Brytanii oraz pozwoli zaplanować kolejne etapy działalności firm.


Scenariusz negatywny – twardy brexit

Jest to opcja niemal atomowa, niekorzystna zarówno dla UE, jak i Wielkiej Brytanii. W wypadku braku zgody na łagodne rozstanie już od 29 marca 2019 r. Wielka Brytania przestanie być związana prawem z Unią Europejską. W naszych wspólnych relacjach przestaną obowiązywać swobody dotyczące przepływu osób, towarów, kapitału i usług, co m.in. oznacza, że już od tego dnia powrócą kontrole graniczne między UE a Zjednoczonym Królestwem.

Z punktu widzenia rozporządzenia REACH wszystkie pozwolenia, rejestracje i certyfikaty uzyskane przez firmy z terenu Wielkiej Brytanii przestaną obowiązywać, a każdy wprowadzany surowiec pochodzący stamtąd będzie traktowany jak import. Jednocześnie Wielka Brytania będzie miała prawo wprowadzić własne wymagania dla chemikaliów podczas ich importu na swój teren i każdy potencjalny importer będzie musiał je spełniać. Scenariusz wprowadzenia własnych regulacji od pierwszego dnia brexitu jest jednak mało prawdopodobny, gdyż stworzenie regulacji może trwać wiele miesięcy. Bardziej prawdopodobne będzie pozostawienie dotychczasowych rozwiązań do czasu stworzenia nowych przepisów, ale z opcją kontroli i odrębnego traktowania towarów pochodzących z UE, jako import, co może skutkować dodatkowymi opłatami (np. cła), utrudnieniami technicznymi i biurokracją.


Jak się przygotować?

Wszystko zależy od opcji, jaka będzie towarzyszyć Wielkiej Brytanii podczas brexitu. Niestety, wszystko wskazuje na większe prawdopodobieństwo twardego brexitu, czyli chaosu, choć stuprocentowej gwarancji nie ma. Prawdopodobnie dopiero w ostatniej chwili dowiemy się, czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej w łagodny czy twardy sposób. Aby nie uzależniać losów własnej działalności od decyzji innych, najlepiej przygotować się na oba scenariusze.

Przykładowo: jeśli jesteśmy w stanie zmagazynować zapasy, zaleca się na pierwsze tygodnie po brexicie zabezpieczyć produkcję w surowce z Wielkiej Brytanii, bo prawdopodobne jest, że przynajmniej na początku mogą pojawić się problemy z dostępnością i legalnością ich wprowadzania do obrotu.


Rejestracja substancji – czy trzeba przeprowadzić ją od początku?

Przepisy Unii Europejskiej wyznaczają kilka podstawowych obowiązków podczas wprowadzania produktu do obrotu. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1907/2006/WE wszystkie substancje produkowane lub importowe na terenie Unii Europejskiej w ilości co najmniej 1 tony/rok muszą być zarejestrowane. Za rejestrację odpowiada producent i/lub importer (...)

Czytany 589 razy