Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

piątek, 05 kwiecień 2019 08:04

Przedsiębiorstwo nie ginie wraz ze śmiercią właściciela

Napisane przez Sławomir Skupień


Oceń ten artykuł
(1 głos)

25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Przepisy o zarządzie sukcesyjnym mają zastosowanie do tych przedsiębiorstw, których właściciele zmarli po 24 listopada 2018 r.

Ustawa ta jest adresowana do ponad 2 milionów przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z których ponad 230 tysięcy ukończyło już 65 lat. Wiele z tych firm to duże przedsiębiorstwa z wielomilionowymi obrotami, zatrudniające dziesiątki lub setki pracowników. Ustawa reguluje, co dzieje się z przedsiębiorstwem pomiędzy dniem śmierci przedsiębiorcy-właściciela a przejęciem przedsiębiorstwa przez spadkobiercę lub spadkobierców. Jej celem jest umożliwienie płynnego kontynuowania działalności w przypadku śmierci właściciela.

Dotychczas wraz ze śmiercią właściciela prowadzona przez niego działalność gospodarcza przestawała istnieć. Wygasały wszystkie umowy, tak z pracownikami, jak i z kontrahentami. Wygasał również numer NIP i wszystkie zezwolenia administracyjne. Jedynym sposobem kontynuowania działalności przez spadkobiercę było zarejestrowanie przez niego własnej działalności, a następnie ponowne uzyskiwanie, we własnym imieniu, koniecznych zezwoleń oraz ponowne zawieranie wszystkich umów związanych z tą działalnością.

Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną staje się z chwilą jej śmierci tzw. przedsiębiorstwem w spadku, obejmującym składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci (ale także nabyte przez zarządcę sukcesyjnego od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego) oraz zachowuje pracowników, numer NIP, ciągłość rozliczeń podatkowych, koncesje i zezwolenia. Dzięki temu może ono kontynuować działalność prowadzoną przez zmarłego przedsiębiorcę i realizować zawarte przez niego umowy handlowe.

Właścicielem przedsiębiorstwa w spadku jest:
1. spadkobierca (zarówno ustawowy, jak i testamentowy czy windykacyjny);
2. małżonek przedsiębiorcy, jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie obojga małżonków i małżonek posiada udział w przedsiębiorstwie w spadku;
3. osoba, która nabyła przedsiębiorstwo w spadku lub udział w tym przedsiębiorstwie od spadkobiercy lub małżonka.

Nabycie (dziedziczenie) przez spadkobierców przedsiębiorstwa w spadku podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, jeżeli spadkobierca będzie je prowadził co najmniej przez 2 lata oraz w ciągu 6 miesięcy od jego nabycia zgłosi ten fakt do urzędu skarbowego. Zwolnienie to przysługuje, niezależnie od stopnia pokrewieństwa, każdemu nabywcy przedsiębiorstwa w spadku (...)

Czytany 417 razy