Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

wtorek, 23 kwiecień 2019 08:21

Podpałki do grilla – zawsze oznakowane

Napisane przez Alicja Włodarska


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Mówi się, że grillowanie to sport narodowy Polaków. W okresie wiosenno-letnim większość rodaków w ten sposób spędza weekendy. Na rynku pojawiło się wiele rodzajów podpałek, których rola w procesie grillowania jest znacząca. Produkty tego typu powinny być na tyle skuteczne, aby szybko się rozpalały, ale co równie ważne długo utrzymywały płomień, by rozżarzyć brykiet czy węgiel. Stosowanie podpałek jest sporym ułatwieniem, jednak należy pamiętać, że grillowanie to sposób przyrządzania jedzenia, więc używane artykuły powinny być bezpieczne.

Aby podpałki nie wpływały negatywnie na przygotowywane jedzenie, a tym samym na nasze zdrowie, powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi standardami. W tym celu wprowadzono normę PN-EN 1860-3:2005/ A1:2006 Urządzenia, paliwa stałe i podpałki grilla. Część 3: Podpałki do rozpalania paliw stałych stosowane w urządzeniach do grillowania. Wymagania i metody badań. W normie tej określono między innymi wymagania i metody badań dotyczące bezpieczeństwa, pakowania i oznakowania wszystkich rodzajów podpałek, to znaczy stałych, w postaci płynu, płynu zagęszczonego, a także żelu.

Skład

Podstawowym celem normy jest ograniczenie zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas grillowania. Jeśli mowa o bezpieczeństwie podpałek, należy zacząć od składu. Produkty tego typu nie mogą zawierać substancji klasyfikowanych jako bardzo toksyczne, toksyczne, korozyjne, wybuchowe, utleniające, uczulające oraz rakotwórcze. Dodatkowo surowce, z których wytwarzane są podpałki, nie mogą zawierać więcej niż 2% związków aromatycznych, a zawartość siarki nie może przekraczać 0,05%. Niezwykle ważnym parametrem wpływającym na bezpieczeństwo jest temperatura zapłonu, która powinna być równa 55°C bądź większa. Podpałka powinna być na tyle skuteczna, by szybko się rozpalić, bo w tym celu jest stosowana, nie może jednak wybuchać, eksplodować, strzelać czy też rozpryskiwać. Wszystkie parametry, jakie muszą spełniać podpałki, są mierzone za pomocą odpowiednich metod badań, które szczegółowo opisuje wyżej wymieniona norma, a wyniki testów powinny być zebrane w odpowiednim raporcie dla danego produktu.

Opakowanie handlowe

Istotną cechą podpałek jest opakowanie handlowe, które powinno umożliwiać bezpieczne magazynowanie i transportowanie, a także chronić konsumenta i zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska. Podpałki w postaci płynu, płynu zagęszczonego i żelu powinny mieć zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci, trwale zamocowany dozownik, a także zabezpieczenie przed wypływem (...)

Czytany 954 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 23 kwiecień 2019 08:25