Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

środa, 12 czerwiec 2019 11:30

Brexit produktów biobójczych

Napisane przez Anna Frączkowska


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W momencie powstawania artykułu ciągle jeszcze nieznane są zarówno termin, jak i warunki, na jakich Wielka Brytania opuści struktury Unii Europejskiej. Jednak na pewno będzie to wymagało dostosowania się przez firmy związane z rynkiem biocydowym do nowych wymogów.

Prawdopodobne bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznacza dla producentów i importerów towarów, że kraj ten stanie się krajem trzecim, ze wszystkimi tego konsekwencjami. W przypadku produktów biobójczych brexit może mieć wpływ zarówno na przebieg programu przeglądu substancji czynnych, dostępność tych substancji dla producentów produktów, jak i na istniejące już pozwolenia na obrót produktami.

Wpływ na program przeglądu substancji czynnych

Wielka Brytania brała dotychczas czynny udział w programie oceny substancji czynnych, stosowanych w produktach biobójczych. Jako kraj oceniający dokonywała przeglądu szeregu substancji, których pewna liczba została już zatwierdzona do stosowania w odpowiednich grupach produktowych. W związku z faktem, że Wielka Brytania nie będzie już krajem unijnym i jako kraj trzeci nie może działać jako właściwy organ oceniający dla żadnej kombinacji substancji czynnej/grupy produktowej włączonej do programu przeglądu, Komisja Europejska wydała rozporządzenie 2019/227 (z 28 listopada 2018 r.), zmieniające rozporządzenie 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych. Rozporządzenie to przewiduje, że w każdym przypadku, w którym jako właściwy organ oceniający wyznaczony został organ właściwy Wielkiej Brytanii (HSE), należy wyznaczyć spośród krajów unijnych, państw EOG i Szwajcarii nowy właściwy organ odpowiedzialny za ocenę. Wskazane w rozporządzeniu zmiany krajów oceniających obowiązują od 30 marca 2019 r. Należy zaznaczyć, że wspomniane rozporządzenie daje możliwość pobierania opłat przez nowe organy oceniające, niezależnie od opłat pobranych już wcześniej na rzecz oceny przez Wielką Brytanię. Może to skutkować zwiększeniem kosztów podmiotów zgłaszających do programu przeglądu niektóre substancje czynne.

W przypadku substancji ocenianych w przeszłości przez Wielką Brytanię, ale zatwierdzonych już do stosowania w danej grupie produktowej, brexit nie będzie miał wpływu na ważność tego zatwierdzenia. Zatwierdzenia zachowują ważność niezależnie do tego, który kraj dokonywał oceny.

Kolejną przeszkodą dla producentów substancji czynnych będzie fakt, że zgodnie z art. 95 rozporządzenia 528/2012 dostawcą substancji czynnych może być wyłącznie podmiot mający siedzibę w Unii Europejskiej, państwie EOG lub w Szwajcarii. Obecnie na liście zatwierdzonych dostawców jest wiele podmiotów znajdujących się w Wielkiej Brytanii. Podmioty te są zarówno dostawcami, jak i przedstawicielami dostawców pozaunijnych (np. z USA, Chin, Japonii). W przypadku braku zmiany dostawcy (lub jego adresu) dla danej substancji przed terminem brexitu może okazać się, że dla niektórych z nich nie będzie ani jednego zatwierdzonego dostawcy, a dla innych lista dostępnych dostawców stanie się krótsza.

Wpływ na pozwolenia narodowe, uzyskane w okresie przejściowym

Brexit będzie mieć również wpływ na funkcjonujące już pozwolenia, wydane na podstawie ustawy o produktach biobójczych. Zgodnie z ustawą podmiotem odpowiedzialnym za udostępnianie produktu biobójczego na terenie (...)

Czytany 534 razy Ostatnio zmieniany środa, 12 czerwiec 2019 11:36