Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

poniedziałek, 23 wrzesień 2019 07:41

Drugie życie odpadów biodegradowalnych

Napisane przez Krzysztof Hornicki


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nowy akt prawny wprowadził w Polsce tzw. wspólny system segregacji odpadów, określający jednolity, ogólnokrajowy podział wytwarzanych odpadów komunalnych. Jedną z frakcji obligatoryjnie wydzielanych w naszych gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach mają być odpady biodegradowalne, wymagające szczególnych warunków podczas gromadzenia oraz dalszego zagospodarowania.

W teorii łatwo…

Przywołane na wstępie Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza podział odpadów komunalnych na pięć frakcji, przypisując każdej konkretne oznaczenie kolorystyczne: papier – kolor niebieski, szkło – kolor zielony, metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, bioodpady – kolor brązowy oraz odpady zmieszane – kolor czarny. Mimo że rozporządzenie weszło w życie już z dniem 1 lipca 2017 r., zawiera długi okres przejściowy, umożliwiający dostosowanie się każdego miasta i gminy do nowych zasad odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ostateczną datą wdrożenia w Polsce wspólnego systemu segregacji odpadów jest 30 czerwca 2021 r. i po tym dniu będzie obowiązywał podział odpadów komunalnych na wspomniane pięć frakcji. Pod pojęciem bioodpadów rozumie się natomiast ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w 2017 r. w Polsce zostało łącznie wytworzonych 11 968 700 ton odpadów komunalnych, a zatem na jednego mieszkańca przypadło średnio aż 312 kg tych odpadów. Jeżeli chodzi o bioodpady, to w 2017 r. 848 000 ton zebranych w Polsce odpadów komunalnych zostało skierowanych do biologicznych procesów przetwarzania (kompostowania lub fermentacji), a były to głównie odpady zielone z ogrodów, parków i cmentarzy, odpady z targowisk, biodegradowalne odpady kuchenne oraz odpady z gastronomii. Na jednego Polaka przypadło w 2017 r. średnio 23,3 kg odpadów biodegradowalnych, co stanowi wzrost o 8,8% względem analogicznego wyniku z 2016 r. Dlaczego selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych jest tak istotna? Przede wszystkim bioodpady stanowią materiał aktywny biologicznie: gdy są gromadzone przez dłuższy czas, zwłaszcza w okresie letnim, gniją i pleśnieją, czemu towarzyszy powstawanie kłopotliwych odcieków oraz wydzielanie nieprzyjemnych zapachów. Z drugiej strony, wysortowanie odpadów biodegradowalnych w sposób zauważalny zmniejsza ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych, a także zapobiega zanieczyszczeniu wartościowych surowców wtórnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku makulatury, której zabrudzenie odpadami kuchennymi czy gastronomicznymi w sposób nieodwracalny uniemożliwia dalszy recykling. Wydzielenie i skuteczne zagospodarowanie bioodpadów w znaczny sposób zmniejsza zatem uciążliwość zapachową prowadzonej gospodarki odpadami, a także przyczynia się do zwiększenia poziomów selektywnej zbiórki i recyklingu surowców wtórnych z uwagi na zapewnienie ich większej czystości, niezbędnej do prowadzenia dalszych efektywnych procesów przetwarzania.

W praktyce trudniej…

Jak zostało wskazane w pierwszej części artykułu, wspólny system segregacji odpadów będzie obowiązywał w całej Polsce najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. Oznacza to, że poszczególne miasta i gminy włączają się sukcesywnie do tego systemu, zgodnie z terminami zawierania nowych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku Warszawy zasady selektywnej zbiórki odpadów uległy zmianie od 1 stycznia 2019 r., więc od tej daty mieszkańcy największej polskiej metropolii segregują także odpady biodegradowalne. Jakie doświadczenia płyn z dotychczasowej selektywnej zbiórki bioodpadów w innych miastach i gminach? (...)

Czytany 1121 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 październik 2019 07:24