Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

środa, 11 marzec 2020 08:26

Wyniki REF-6

Napisane przez Anna Królak


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(1 głos)

44% niebezpiecznych mieszanin niezgodnych z obowiązkami klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP na terenie EOG

REF-6 to unijny projekt sprawdzający egzekwowanie przepisów w zakresie wymagań dotyczących klasyfikacji i oznakowania chemikaliów zgodnie z unijnymi rozporządzeniami, takimi jak: rozporządzenie CLP, rozporządzenie detergentowe, rozporządzenie dotyczące produktów biobójczych.

Projekt koordynowany jest przez Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów (dalej Forum), czyli sieć organów odpowiedzialnych za egzekwowanie rozporządzeń REACH, CLP oraz PIC, POP i produktów biobójczych w UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Głównym celem Forum jest harmonizacja egzekwowania prawa w każdym państwie członkowskim i sprawdzenie obecnego poziomu zgodności w odniesieniu do konkretnych obowiązków nałożonych na przemysł przez przepisy unijnych rozporządzeń. Forum złożone z jednego reprezentanta każdego z wyżej wymienionych organów przeprowadza ocenę stopnia realizacji konkretnych obowiązków. Do tej pory w ramach swojej działalności Forum weryfikowało m.in.: rozszerzone karty charakterystyki i scenariusze narażenia, obowiązki formulatorów, zakazy i ograniczenia oraz (w 2019 r.) obowiązek rejestracji substancji zgodnie z REACH.

W grudniu 2019 r. na stronie ECHA opublikowano raport z realizowanego w 2018 r. programu dotyczącego klasyfikacji i oznakowania substancji. Zgodnie z danymi najczęściej sprawdzanymi mieszaninami były: środki myjące i czyszczące, produkty biobójcze, powłoki, farby, rozcieńczalniki i zmywacze do farb, kleje i szczeliwa, zapachy do pomieszczeń i produkty do odświeżania powietrza. Ogółem inspektorzy w 29 krajach skontrolowali 3391 mieszanin i 1620 przedsiębiorstw (producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów). W ramach projektu przeanalizowano również zwolnienia z wymogów dotyczących etykietowania i pakowania, zharmonizowaną klasyfikację, obowiązki dotyczące produktów biobójczych i szczegółowe zasady dotyczące płynnych kapsułek do prania.

Raport pokazał, że w 43% wszystkich kontrolowanych firm stwierdzono co najmniej jedną niezgodność, a 44% mieszanin było w jakiś sposób niezgodnych:
• 17% zgłoszonych mieszanin stosowało nieprawidłową klasyfikację, co może prowadzić do nieprawidłowego oznakowania mieszanin, a tym samym niewłaściwej informacji dotyczącej bezpiecznego stosowania. W przypadku 9% substancji kontrolowanych w projekcie nie zastosowano wymaganej rozporządzeniem CLP zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania;
• 33% zgłoszonych mieszanin miało nieprawidłowe oznakowanie;
• 33% sprawdzonych kart charakterystyki było niezgodnych z wymogami.

Inspektorzy sprawdzili wymagania dotyczące pakowania i etykietowania płynnych kapsułek do prania i w przypadku 22% z nich zamknięcie opakowania zewnętrznego nie zachowało swojej funkcjonalności po wielokrotny otwieraniu i zamykaniu przez cały okres użytkowania opakowania.

W przypadku kontrolowanych produktów biobójczych około 7% nie posiadało ważnego pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (BPR) lub przepisami krajowymi w okresie przejściowym. W przypadku 17% biocydów etykiety produktów były niezgodne.

W 2020 r. Forum będzie realizować program REF-8, dotyczący egzekwowania wymagań rozporządzeń CLP, REACH i BPR związanych z substancjami, mieszaninami i wyrobami sprzedawanymi online. Kontrole będą przeprowadzane także w Polsce.

Czytany 428 razy Ostatnio zmieniany środa, 11 marzec 2020 08:31