Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

środa, 11 marzec 2020 08:36

Deklaracje na etykietach kosmetyków - kto to czyta, kto to rozumie?

Napisane przez Karolina Wicha


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Na półkach sklepowych możemy znaleźć tysiące produktów kosmetycznych, których etykiety przepełnione są różnego rodzaju informacjami, zarówno takimi, które są wymagane prawnie, jak i takimi, które mają charakter marketingowy. Producenci kosmetyków, chcąc wyróżnić się wśród konkurencji, szukają innowacji nie tylko w zakresie receptur czy opakowań, ale także w opisach i różnego rodzaju deklaracjach marketingowych na temat właściwości swoich produktów.

Prawne umocowanie deklaracji marketingowej
Z prawnego punktu widzenia istotne jest, że deklaracje marketingowe są uregulowane prawnie i ich zamieszczenie w opisie produktu musi mieć potwierdzenie w dowodach wskazujących, że faktycznie taka deklaracja jest prawdziwa. Oświadczenia o produkcie kosmetycznym muszą być dostosowane do wytycznych rozporządzenia 655/2013/UE oraz dokumentów technicznych niemających mocy prawnej, ale stanowiących element tzw. dobrych praktyk marketingowych, przyjętych przez branżę kosmetyczną. Zgodnie z artykułem 1 wspomnianego rozporządzenia, oświadczenie o produkcie to każda opublikowana informacja o kosmetyku w celach marketingowych, dotycząca zawartości, charakteru, właściwości, efektów działania, skuteczności etc. Może składać się z następujących elementów: słów, obrazów, rysunków, znaków, piktogramów, które mogą występować na produkcie, czyli na opakowaniu, etykiecie, ulotce lub w materiałach reklamowych dostępnych w miejscach sprzedaży oraz mediach. Załącznik do tego rozporządzenia zawiera wykaz wspólnych kryteriów, jaki i należy się kierować, opracowując opisy marketingowe produktów kosmetycznych. Zasadniczo stosując deklaracje o produktach kosmetycznych, bezwzględnie należy kierować się zgodnością z obowiązującymi przepisami oraz stosować wyłącznie prawdziwe informacje. Ponadto oświadczenia muszą być oparte na weryfikowalnych dowodach oraz zgodne ze stanem faktycznym. Co więcej, każda opublikowana informacja na temat produktu kosmetycznego musi być uczciwa w stosunku do konkurencji oraz umożliwiać konsumentowi świadomy wybór produktu.

Umowną datą określoną przez Grupę Roboczą ds. Produktów Kosmetycznych w dokumencie technicznym dotyczącym oświadczeń o produktach kosmetycznych, do której należało dostosować komunikaty marketingowe do obowiązujących przepisów był 1 lipca 2019 r. Od tej pory produkty z nieprawidłowymi oświadczeniami nie mogą być wprowadzane do obrotu. Dobra praktyka wymaga również, aby opakowania produktów z deklaracjami niezgodnymi z wymaganiami rozporządzenia oraz z dokumentami technicznymi, które znajdują się już w obrocie były stopniowo wyprzedawane i zastępowane produktami ze zgodnymi prawnie opisami.

A co na to konsumenci
Głównym celem ustanowienia wytycznych w postaci wspólnych kryteriów dotyczących oświadczeń o produktach kosmetycznych na poziomie unijnym było zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, w szczególności przed informacjami wprowadzającymi w błąd. Nasuwa się zasadnicze pytanie, czy dla przeciętnego konsumenta informacje marketingowe mają znaczenie?

Badania własne vs przepisy
Aby rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, przytoczone zostaną oryginalne wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wśród różnych grup konsumentów. Na potrzeby badań została przygotowana anonimowa ankieta, którą wypełniły poprzez narzędzie internetowe lub osobiście 247 dorosłe osoby. Rozkład płci i wieku ankietowanej grupy został przedstawiony w tabeli 1.

 

Czytany 325 razy Ostatnio zmieniany środa, 11 marzec 2020 08:40