Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

poniedziałek, 28 wrzesień 2020 08:28

Prekursory materiałów wybuchowych – nowe wymagania i wytyczne

Napisane przez Anna Królak


Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Prekursory materiałow wybuchowych KW 3 2020

W maju tego roku policjanci z Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, wspierani przez funkcjonariuszy CBŚP i ABW, zabezpieczyli znaczne ilości prekursorów i substancji, mogących posłużyć do produkcji materiałów wybuchowych. Podczas akcji, której celem było ujawnienie przypadków obrotu prekursorami materiałów wybuchowych, a także nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych, policjanci sprawdzili kilkanaście osób na terenie kraju, które mogły nielegalnie wytwarzać mieszaniny pirotechniczne i posiadać prekursory materiałów wybuchowych.

Samodziałowe materiały i urządzenia wybuchowe w postaci mieszanin pirotechnicznych ze względu na swoje właściwości są bardzo niebezpieczne, a ich wytwarzanie, użycie lub nawet samo przechowywanie może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach.

Wiele substancji zaliczanych do prekursorów materiałów wybuchowych możemy znaleźć w naszych zakładach pracy, często nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Prekursory materiałów wybuchowych to grupa produktów chemicznych, dla których w Unii Europejskiej ustanowiono szczególne wymagania, zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (98/2013/EC). Rozporządzenie to obowiązuje do końca stycznia 2021 r., a od 1 lutego 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013, które to zdecydowanie zwiększa obowiązki firm stosujących i wprowadzających do obrotu prekursory narkotyków. Dodatkowo w Polsce obowiązuje ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz.U. 2016 poz. 669).

Prekursor materiałów wybuchowych, czyli co?
Zgodnie z treścią rozporządzenia „prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom oznacza substancję wymienioną w załączniku I tego rozporządzenia, w stężeniu wyższym niż odpowiadające określonemu w nim stężeniu granicznemu i obejmuje mieszaninę lub inną substancję, która zawiera taką wymienioną substancję w stężeniu wyższym niż odpowiadające stężenie graniczne”. Są to: (...)

Czytany 1488 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 wrzesień 2020 08:33