Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

poniedziałek, 01 marzec 2021 09:06

Oznakowanie produktów detergentowych dla konsumentów

Napisane przez Michalina Świerczyńska-Kraska


Oceń ten artykuł
(1 głos)

W ubiegłym roku minęło 15 lat od ukazania się Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów. Codziennie każdy z nas stosuje wiele produktów myjących: do czyszczenia w kuchni i łazience, do mycia karoserii samochodowych, ale także do mycia rąk, ciała i włosów, a nawet do mycia i pielęgnacji sierści zwierząt.

W odniesieniu do tej szczególnej grupy produktów, stosowanej zarówno przez konsumentów, jak również w zakładach produkcyjnych, nadal pojawiają się wątpliwości, czy dany produkt stanowi detergent, produkt biobójczy, czy też jest to produkt kosmetyczny.

Detergent
Za punkt wyjścia należy wziąć definicję detergentu. „Detergent oznacza jakąkolwiek substancję lub mieszaninę zawierającą mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczoną do procesów prania, mycia i czyszczenia. Detergenty mogą mieć różną postać (płyn, proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka itp.) i wprowadzane są do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do celów przemysłowych. W grupie omawianych środków należy także zwrócić uwagę na preparat zmiękczający do płukania tkanin, przeznaczony do zmiany chwytu tkaniny, w procesach, wykonywanych po operacji prania”, zatem powszechnie stosowany płyn do płukania tkanin również podlega przepisom rozporządzenia detergentowego (648/2004/WE).

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, produkty, które służą do czyszczenia powierzchni, prania i mycia, a nie zawierają w składzie środków powierzchniowo czynnych, także muszą spełniać jego wymagania. Dobrym przykładem są mieszaniny na bazie rozpuszczalników organicznych, węglowodorów alifatycznych stosowane jako specjalistyczne produkty myjące i odtłuszczające, m.in. w przemyśle samochodowym, włókienniczym, czy też powszechnie używany produkt na bazie terpenów, służący do czyszczenia pozostałości kleju po usunięciu np. naklejki z kodem kreskowym z wyrobu.

Nasuwa się też pytanie, czy oleje smarowe (produkty stosowane w celu zapobiegania osadzaniu się w silniku zanieczyszczeń poprzez zatrzymanie cząstek w zawiesinie w oleju silnikowym) oraz dodatki do paliw (utrzymujące wtryskiwacze paliwa w czystości przez zmniejszenie osadów silnika) stanowią detergent. Z odpowiedzią przychodzi poradnik Komisji Europejskiej ,,Questions and agreed answers concerning the correct implementation of Regulation (EC) No 648/2004 on detergents’’. Opisane powyżej dwa typy produktów nie są uważane za detergenty, ponieważ żaden z nich nie posiada typowego działania czyszczącego w rozumieniu Rozporządzenia 648/2004/WE. Często pojawiającym się błędem jest zaklasyfikowanie do odpowiedniej grupy produktowej tzw. past BHP – środków czyszczących, przeznaczonych do usuwania szczególnie silnych zabrudzeń.

Jeżeli produkt stosowany jest w przemyśle, rzemiośle i rolnictwie, np. do czyszczenia urządzeń przemysłowych, produkt ten jest detergentem, zaś gdy ma za zadanie usunąć silne zabrudzenia z powierzchni rąk człowieka, wówczas stanowi produkt kosmetyczny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady. Wiele firm szuka możliwości wprowadzenia mydła do rąk, które będzie służyć jednocześnie jako produkt do prania. Bez wątpienia możliwe jest stworzenie receptury produktu, który będzie stosunkowo łagodnie mył dłonie, a jednocześnie pozwoli na dokładne pranie odzieży. Trudność (...)

Czytany 167 razy