Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

środa, 17 marzec 2021 08:17

Wanna wychwytowa - pierwsza na ratunek

Napisane przez Przemysław Domagalski


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Magazynowanie substancji niebezpiecznych w beczkach lub paletopojemnikach może stwarzać realne ryzyko nagłego, niekontrolowanego wycieku. Rozwiązaniem są wanny wychwytowe, które zwiększają bezpieczeństwo w razie zaistnienia takiego zdarzenia. Wanny wychwytowe mają zapobiec przedostaniu się niebezpiecznej substancji lub mieszaniny do gruntu lub wody, pomogą chronić pracowników przed wypadkiem i utratą zdrowia. Zwiększają także poczucie bezpieczeństwa pracodawcy, minimalizując ewentualne konsekwencje opisanych powyżej możliwych zdarzeń – zarówno finansowe (odszkodowanie, kary, koszty utylizacji itp.), jak i prawne. Warto zatem poświęcić czas na wybór odpowiedniego rozwiązania.

Ograniczanie rozlewiska to obowiązek
Nie jest tajemnicą, że prawo zazwyczaj nie nadąża za postępującymi zmianami i praktykami. Tak też było z definicją i określeniem funkcji wanny wychwytowej w przepisach polskich. Wanny były oczywiście znane i używane, szczególnie jako zabezpieczenie zbiorowe pracowników oraz środowiska przed skażeniem.

Jednak dopiero w 2020 r. pojawiła się prawna ich definicja. W myśl rozporządzenia1 wanna wychwytowa jest „rozwiązaniem ograniczającym rozlewisko”. Ta krótka definicja jest bardzo trafna, aczkolwiek w rozporządzeniu pojawiła się wyłącznie w kontekście ciekłych odpadów palnych. Ograniczenie ryzyka rozlewiska, aby to nie pociągnęło za sobą dalszych negatywnych skutków, np. zderzenia się wózków widłowych na zaolejonej posadzce, jest w myśl przepisów Kodeksu pracy, obowiązkowym działaniem pracodawcy w ramach zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania pracy.

Niestety, brak jest szczegółowych i jednorodnych przepisów dotyczących konieczności stosowania wanien wychwytowych w firmach. Zapisy o tym rodzaju zabezpieczenia znajdują się w różnych aktach prawnych. Wiele przedsiębiorstw zwraca się do ekspertów i inwestuje w bezpieczeństwo. Są też jednak takie, które niejednoznaczność traktują jako wymówkę i odwlekają decyzję o montażu wanien wychwytowych.

Wanna wychwytowa – czy tylko do substancji niebezpiecznych?
Substancję lub mieszaninę niebezpieczną (niosącą jakiekolwiek ryzyko w przypadku bezpośredniego zetknięcia się z nią) poznamy po wyniku jej klasyfikacji zgodnie z przepisami CLP, a w konsekwencji często po obecności odpowiedniego piktogramu i zwrotów określających zagrożenia. Zakładając oczywiście, iż została prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami sklasyfikowana i oznaczona. Dla takiej substancji powinno się posiadać kartę charakterystyki (MSDS), w której opisane są m.in. zagrożenia oraz warunki magazynowania.

Część przedsiębiorstw idzie też o krok dalej i tworzy zabezpieczenia ograniczające rozlewiska cieczy, które formalnie nie są substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi, ale ich wyciek może np. spowodować poślizgnięcie się pracownika i doprowadzić do uszczerbku na jego zdrowiu. To prewencyjne działanie może także uchronić przedsiębiorstwo przed stratami spowodowanymi uszkodzeniami maszyn i urządzeń zlokalizowanych w pobliżu wycieku lub po prostu utratą zysku z potencjalnej sprzedaży „płynnego towaru”. Ponadto należy mieć na uwadze, że rozładunek i załadunek pojemników z substancjami niebezpiecznymi to proces, podczas którego ogromnie wzrasta ryzyko uszkodzenia pojemnika i samego wycieku. Aby ograniczyć rozlewanie się substancji, należy taki obszar odpowiednio przygotować (np. może być wykonany z betonu, z kierunkowym spływem i zbiornikiem tymczasowym) lub wyposażyć go w wielkopowierzchniową wannę wychwytową, przystosowaną do poruszania się w niej wózków widłowych i pojazdów ciężarowych. (...)

Czytany 219 razy Ostatnio zmieniany środa, 17 marzec 2021 08:48