Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

środa, 17 marzec 2021 08:22

Długa droga do prawodawstwa w Unii Europejskiej – o stanowieniu aktów ustawodawczych

Napisane przez dr hab. prof. UŁ Dagmara Skupień


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Wraz z rozwojem Wspólnot Europejskich, a później Unii Europejskiej wzrastała liczba dziedzin, w ramach których możliwe było stanowienie prawa. Obok sfer ściśle związanych z urzeczywistnieniem rynku wewnętrznego, integracja europejska objęła stopniowo takie dziedziny, jak na przykład polityka ochrony środowiska czy polityka społeczna, których uregulowanie miało korygować „skutki uboczne” realizacji rynku wewnętrznego, czy też wprowadzać w życie ogólnounijne wartości.

W związku z poszerzaniem kompetencji unijnych i zwiększającą się ingerencją w sfery, które wcześniej należały do państw członkowskich, coraz mocniejsze były naciski polityczne na demokratyzację procedur legislacyjnych na poziomie europejskim, tj. na zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego w procesie stanowienia prawa oraz na poszerzenie bezpośredniego udziału obywateli w tym procesie. W konsekwencji obecnie społeczeństwo europejskie ma większy wpływ na treść i kształt prawa stanowionego w UE. Proces stanowienia tego prawa jest jednak znacznie dłuższy i naznaczony większą niepewnością co do jego ostatecznego rezultatu. Należy wskazać, że Unia Europejska jest bardzo „pracowitym” prawodawcą, wydającym liczne akty prawne o różnorodnym charakterze, które można zasadniczo kwalifikować w oparciu o dwa główne podziały, tzn. akty wiążące i niewiążące oraz akty ustawodawcze i nieustawodawcze.

Największe znaczenie z punktu widzenia zbliżania ustawodawstw krajowych i ustanawiania unijnych standardów prawnych mają wiążące ustawodawcze akty prawne UE, a mianowicie dyrektywy, rozporządzenia oraz decyzje. Wiążące akty ustawodawcze są wydawane w ramach tzw. procedury ustawodawczej (zwykłej lub specjalnej, zgodnie z art. 289 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu UE-TFUE).
Obowiązują bezpośrednio w państwach członkowskich i mają pierwszeństwo przed aktami prawa krajowego niezależnie od tego, czy są wcześniejsze czy późniejsze od tych aktów.

Instytucje stanowiące prawo w UE
W procedurze ustawodawczej uchwalania dyrektyw, rozporządzeń oraz decyzji najistotniejszą rolę odgrywają trzy instytucje: Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. (...)

Czytany 201 razy Ostatnio zmieniany środa, 17 marzec 2021 08:32