Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

środa, 11 kwiecień 2018 08:57

Projekt rozporządzenia w sprawie zmian kosztów udzielania zezwoleń

Napisane przez Anna Królak


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W grudniu 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Projekt zakłada znaczące zmiany w stawkach opłat związanych z udzieleniem zezwoleń (załącznik VI i VII niniejszego rozporządzenia). 

Zgodnie z rozporządzeniem REACH na stosowanie substancji znajdujących się w załączniku XIV rozporządzenia REACH należy posiadać zezwolenie. Warunkiem jego otrzymania jest złożenie do Europejskiej Agencji Chemikaliów wniosku, zawierającego m.in.: raport bezpieczeństwa chemicznego, analizę dostępności substancji i procesów alternatywnych, a w niektórych wypadkach także analizę społeczno-ekonomiczną. Na podstawie złożonego wniosku Agencja udziela lub odmawia udzielenia zezwolenia. Złożenie wniosku wiąże się z wniesieniem opłaty administracyjnej za jego rozpatrzenie i właśnie tę opłatę oraz opłatę za późniejszy przegląd zezwolenia zmienia niniejszy projekt.

Założenia projektu opierają się na pierwszych doświadczeniach Europejskiej Agencji Chemikaliów w rozpatrywaniu wniosków, które wskazują, że ilość pracy związanej z weryfikacją wniosku jest zależna od liczby ujętych w nim zastosowań, a nie liczby wnioskodawców, którzy wspólnie złożyli wniosek. W związku z tym nowy projekt zakłada, że opłata stosowana do danego wniosku powinna być taka sama, niezależnie od liczby wnioskodawców, czyli nie należy pobierać dodatkowej opłaty za każdego dodatkowego wnioskodawcę. To samo rozumowanie stosuje się również do opłat za przedłożenie jakiegokolwiek sprawozdania z przeglądu. Jednocześnie zauważono, że w przypadku wniosków dotyczących kilku zastosowań dopłata za dodatkowe zastosowanie powinna być niewiele mniejsza od zastosowania podstawowego, gdyż związany z tym nakład pracy Agencji jest praktyczne taki sam.

Biorąc pod uwagę powyższe doświadczenia Agencji, w projekcie znacznie zwiększono opłatę za dodatkowe zastosowanie ujęte we wniosku (opłata ta uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, np. dla dużych przedsiębiorstw koszt ten zwiększono z 10 820 euro do 48 690 euro), natomiast całkowicie usunięto opłatę za każdego dodatkowego wnioskodawcę (czyli np. w przypadku dużych przedsiębiorstw usunięto koszt 40 575 euro za każdego dodatkowego wnioskodawcę).(…)

Czytany 598 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 lipiec 2018 08:30