Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

poniedziałek, 09 lipiec 2018 09:19

Akredytacja – certyfikat dla audytora

Napisane przez Sylwia Stokowska


Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Większości społeczeństwa słowo „akredytacja” kojarzy się z dziennikarstwem, gdyż często w programach telewizyjnych słyszymy o akredytowanych dziennikarzach. Natomiast w ostatnim czasie wiele firm dostrzegło, że słowo to ma również znaczenie w przypadku jednostek certyfikujących, których certyfikatami firma się posługuje. Jednak w tym kontekście ma zupełnie inne znaczenie.

Co to jest akredytacja?

Ogólnie termin akredytacja oznacza postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje oświadczenie, że określony podmiot jest kompetentny do wykonywania określonych zadań. Wiąże się to z inspekcją dotyczącą postępowania i jakości usług wykonywanych przez akredytowany podmiot.
W Polsce zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”. Upoważnioną jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji. PCA udziela akredytacji: jednostkom certyfikującym (systemom, wyrobom, personelowi), laboratoriom (badawczym, wzorcującym, medycznym) oraz innym jednostkom oceniającym zgodność (jednostkom inspekcyjnym, weryfikatorom EMAS i GHG, organizatorom badań biegłości).
Akredytacja jest to więc nic innego jak formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę organizacyjną kompetencji pewnej jednostki organizacyjnej lub osoby działającej w obszarze oceny zgodności. Służy jako coś w rodzaju kredytu zaufania dla danej jednostki, czy też referencji potwierdzających rzetelność organizacji oferującej dany rodzaj usługi. Ponieważ wiadomo, że najlepszą gwarancję dobrej jakości oraz przede wszystkim bezpieczeństwa zapewnić może pomyślna ocena kompetencji jednostki.
Zasady akredytacji zawarte są w międzynarodowych normach oraz wytycznych, które określają wymagania dla jednostek akredytujących i jednostek organizacyjnych podlegających procesowi. Uzyskanie certyfikatu świadczy o tym, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych.

 

Polskie Centrum Akredytacji

PCA logo KW 2 2018

W Polsce jedynym organem akredytacyjnym jest Polskie Centrum Akredytacji. Polski parlament dostosowując nasze prawo do obowiązującego między innymi w krajach Unii Europejskiej wydał 3 kwietnia 1993 roku ustawę, na mocy której powołano Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Jednak z uwagi na konieczność oddzielenia zasad akredytacji od certyfikacji, 28 kwietnia 2000 roku Sejm wydał nową ustawę o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw, powołując do życia z dniem 1 stycznia 2001 roku krajową jednostkę akredytująca pod nazwą Polskie Centrum Akredytacji.

 

Czemu akredytacja jest tak ważna?

Akredytacja jest „transgraniczna” na całym świecie, co oznacza, że jednostka akredytowana do certyfikacji np. systemów zarządzania na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 przez PCA, może na postawie tej akredytacji działać w każdym państwie.
Akredytacja w obszarze certyfikacji dobrowolnej nie jest obowiązkowa. Wyjątkiem jest ubieganie się o notyfikację, gdzie akredytacja jest wymagana. W interesie klienta leży jednak korzystanie z usług podmiotów akredytowanych z uwagi na potwierdzenie ich kompetencji oraz nadzór nad ich działaniem sprawowany przez PCA lub inny krajowy organ akredytujący.

 

Jak wygląda proces uzyskiwania akredytacji przez Jednostkę Certyfikującą?

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jako jedna z niewielu działających na polskim rynku Jednostek Certyfikującym posiada akredytację (AC 161) w zakresie certyfikacji procesów produkcji produktów kosmetycznych zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 22716 (od maja 2017 roku).
Jednostka przez rok tworzyła odpowiednią dokumentacją niezbędną do certyfikacji firm (Raporty, szablony certyfikatów, procedury, instrukcje, program certyfikacji, informator dla Klientów, cennik itd.) Zwalidowała przygotowany proces na kilku firmach kosmetycznych, które zdecydowały się jej zaufać.
Po roku przygotować obszar ISO 22716 został zgłoszony do PCA z prośbą o objęcie go akredytacją. W wyznaczonym terminie zjawili się przedstawiciele PCA (audytorzy i ekspert branży kosmetycznej), którzy najpierw przeaudytowali dokumentację związaną z obszarem ISO 22716 (audyt w siedzibie jednostki), a następnie towarzyszyli audytorowi na audycie zgodnie z wymaganiami ISO 22716 przeprowadzonym w siedzibie klienta – firmy kosmetycznej.

PCA2 logo KW 2 2018


Miało to na celu potwierdzenie poprawności dokumentacji, ale również kompetencji pracowników akredytowanego obszaru oraz prawidłowego prowadzenia audytu w siedzibie klienta – firmy kosmetycznej.
Audyt akredytacyjny PCA zakończył się dla Jednostki Certyfikującej TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. wynikiem pozytywnym, nie stwierdzono żadnych niezgodności.
Pomimo uzyskania akredytacji PCA proces utrzymywania akredytacji trwa dalej. Związane jest to z poddawaniem się przez jednostkę TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. corocznym audytom kontrolnym prowadzonym przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Dlaczego certyfikat TUV SUD jest lepszy od zwykłego certyfikatu wydanego przez nieakredytowaną jednostkę certyfikującą?

Pomimo iż w Unii Europejskiej nie ma obowiązku posiadania certyfikatu ISO 22716, wymogi narzucane przez partnerów z innych krajów powodują , że coraz większa grupa polskich przedsiębiorców posiada certyfikaty ISO 22716 wystawiony przez Jednostkę Certyfikującą TÜV SÜD Polska, gdyż jednostka ta jako jedna z niewielu działających na polskim rynku posiada ona akredytację. Akredytowany certyfikat musi być uznany przez każde państwo, nie może być podważony (zgodnie z wytycznymi IAF - International Accreditation Forum, które promuje międzynarodowe uznawanie akredytacji udzielonych przez jednostki akredytujące, będące sygnatariuszami porozumienia IAF MLA).
Akredytacja jest coraz częściej wykorzystywana przez rządy krajów oraz przez rynek jako przejrzyste i niezależne narzędzie do oceny kompetencji jednostek oceniających zgodność.
Certyfikat ISO 22716 wystawiony przez Jednostkę Certyfikującą TÜV SÜD Polska to najprostszy i najwygodniejszy sposób, w jaki producent potwierdza spełnienie wymagań związanych z Dobrą Praktyką Produkcji.
Posiadanie przez przedsiębiorstwo akredytowanego certyfikatu ISO 22716, wystawionego przez Jednostkę Certyfikującą TÜV SÜD Polska, pozwala m.in. na podniesienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku i poprawę jego wizerunku, zwiększa gwarancję wyprodukowania kosmetyku wysokiej jakości i bezpiecznego dla konsumenta.

Sylwia Stokowska
TÜV SÜD Polska, audytor wiodący ISO 22716 i IFS HPC

 LITERATURA:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akredytacja data dostępu: 20.04.2018 r.
https://centrum.jakosci.pl/akredytacja-i-certyfikacja,akredytacja-laboratoriow-badawczych.html  data dostępu: 20.04.2018 r.
https://www.pkn.pl/na-skroty/faq/czym-jest-akredytacja-i-jakich-podmiotow-dotyczy  data dostępu: 20.04.2018 r.

Czytany 1234 razy Ostatnio zmieniany środa, 11 lipiec 2018 07:20