Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

poniedziałek, 09 lipiec 2018 09:29

Transport drogowy i kolejowy towarów niebezpiecznych różnice i podobieństwa wynikające z przepisów ADR/RID

Napisane przez Justyna Sobczak


Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Połączenie transportu drogowego i kolejowego towarów to dziś często stosowana praktyka. Stale rozwijające się i nowo powstające terminale przeładunkowe dają w tym zakresie szereg możliwości, również w przypadku transportu towarów niebezpiecznych. Jednak aby skorzystać z takiego rozwiązania, należy być świadomym wymagań, jakie nakładają na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych przepisy obowiązujące w każdym z tych transportów. Niniejszą publikacją rozpoczynamy cykl artykułów, w których postaramy się wskazać różnice w zakresie wymagań odnoszących się do obu transportów, znajdując jednocześnie wspólny mianownik, umożliwiający ich połączenie.

Przepisy międzynarodowe

W odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych obowiązujące będą przepisy załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r. Z kolei w przypadku transportu kolejowego obowiązywać będą przepisy Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiące załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Przepisy te zarówno w odniesieniu do ich struktury, jak i wymagań dla przewozu towarów niebezpiecznych pod wieloma względami są do siebie podobne. Wynika to ze źródła ich pochodzenia, bowiem powstały na gruncie przepisów modelowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, zawierających zalecenia dla przewozu towarów niebezpiecznych dla wszystkich rodzajów transportu, to jest nie tylko drogowego i kolejowego, ale również lotniczego, morskiego oraz żeglugi śródlądowej. Biorąc jednak pod uwagę odmienne warunki panujące w trakcie przewozu, jak również pewne ograniczenia wynikające ze specyfiki obu tych transportów, należy się spodziewać, że warunki dla przewozu tych samych towarów niebezpiecznych w niektórych przypadkach również mogą być odmienne.

Zakazy przewozu

Pierwsze różnice, z jakimi się zetkniemy, będą wynikały z właściwości towarów niebezpiecznych, a tym samym ich klasyfikacji, która znajdzie odzwierciedlenie w nałożeniu na niektóre towary niebezpieczne zakazów przewozu obowiązujących tylko w transporcie kolejowym. Takie ograniczenia będą nakładać przepisy 2.2.1.2 regulaminu RID w odniesieniu do materiałów wybuchowych inicjujących grupy zgodności A, charakteryzujących się swego rodzaju „nadwrażliwością” na wszelkiego rodzaju wstrząsy i uderzenia, które mogą wystąpić podczas przewozu, a które mogą powodować ich łatwą i szybką detonację.
Podobny zakaz (przepisy 2.2.41.2 i 2.2.52.2 RID) będzie dotyczył (…)

Czytany 1465 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 lipiec 2018 09:32