Formularz zamówienia powierzchni reklamowej

WYPEŁNIJ, WYDRUKUJ, PODPISZ i WYŚLIJ pocztą elektroniczną lub faksem poniższy formularz:
Możesz także pobrać formularz w formacie PDF.

Jeśli chcesz zamówić kilka reklam, skontaktuj się z nami, aby uzyskać rabat: reklama@kwartalnikchemiczny.pl

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Wpisz

Adres siedziby

Wpisz
Wpisz
Wpisz
Wpisz
Wpisz

OSOBA ZAMAWIAJĄCA

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Wpisz poprawny adres email
moduł 1 strona A4 moduł ½ strony A4 moduł ¼ strony A4
II i III okładka 4000 zł/netto
IV okładka 4500 zł/netto
strony wewn. 3000 zł/netto
½ strony w pionie 2400 zł/netto
½ strony w poziomie 2400 zł/netto
¼ strony A4 1500 zł/netto
wymiar netto 210 x 297mm
wymiar brutto 216 x 303 mm
wymiar netto 106 x 297 mm
wymiar brutto 109 x 300 mm
wymiar netto 210 x 152 mm
wym. brutto 213 x 155 mm
wymiar netto 106 x 152 mm
wymiar brutto 109 x 155 mm
Moduł Cena
netto
Ilość Edycja Suma netto
1 strona A4
II i III okładka
4000 zł
IV okładka
4500 zł
strony wewnętrzna
3000 zł
½ strony A4
pionowo
2400 zł
poziomo
2400 zł
¼ strony A4
pionowo
1500 zł

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Zaznacz
Nieprawidłowe dane