Najnowszy numer

 • 2/2018

  KOMPOZYCJE ZAPACHOWE - ocena bezpieczeństwa

  KW 2 2018 okladka L

  Drodzy Czytelnicy!

  Pierwsze półrocze obfitowało w istotne zmiany legislacyjne związane przede wszystkim z branżą kosmetyczną. Prace nad nową ustawą o kosmetykach wreszcie nabrały tempa i aktualnie ustawa została skierowana do sejmu.

  Minął też ostatni termin rejestracji substancji, dla najniższych tonaży, zgodnie z rozporządzeniem REACH, nie oznacza to, że sam akt prawny przestał obowiązywać. Na statystyczne podsumowanie wyników rejestracji w ujęciu krajowym i europejskim musimy jeszcze nieco poczekać, niemniej będziemy Państwa informować na naszych łamach nie tylko o wynikach rejestracji, ale także o kolejnych zamierzeniach ECHA w odniesieniu do substancji chemicznych.

  Pojawiły się także nowe, bardziej restrykcyjne, ograniczenia dla metanolu w zał. XVII do rozporządzenia REACH, o czym wspominamy w aktualnościach.

  W europejskim programie przeglądu produktów biobójczych zatwierdzono nowe substancje, co oznacza konieczność rejestracji europejskich dla nowych grup biocydów.

  W bieżącym numerze poruszamy tematy związane z suplementami diety oraz dodatkami do żywności i aktywnymi substancjami będącymi składnikami produktów żywnościowych. Rozpoczynamy także serię artykułów opisujących zasady dobrowolnej certyfikacji produktów kosmetycznych, która staje się coraz to bardziej popularna. a według niektórych konsumentów wręcz obligatoryjna.

  Polecam eksperckie artykuły dotyczące ograniczeń i zaka¬zów we wprowadzaniu do obrotu niektórych substancji chemicznych na mocy załącznika XVII do rozporządzenia REACH oraz zasad zgłaszania wyrobów medycznych do europejskich jednostek kompetentnych. W zakresie transportu towarów niebezpiecznych omawiamy certyfikację opakowań ADR oraz porównania wymagań związanych z transportem ADR a RID.

  Spełniamy oczekiwania naszych Czytelników i od następnego numeru „Kwartalnik” będziemy oferować także w prenumeracie elektronicznej. Szczegóły już niebawem na naszej stronie internetowej.


  Zapraszam do lektury!


  Tomasz Gendek
  redaktor naczelny

  Czytaj więcej...

PRENUMERATA

Drodzy Czytelnicy!

Zgodnie z zapowiedzią, zawartą w poprzednim numerze „Kwartalnika” (2/2017), obecne i następne wydania rozprowadzane są wyłącznie w zamawianej subskrypcji (prenumeracie) – poza numerami towarzyszącymi konkretnym wydarzeniom, wybranym targom i konferencjom.

Jednak wychodząc naprzeciw licznym prośbom Czytelników, podjęliśmy decyzję, że od numeru bieżącego możliwe jest również odpłatne zamawianie poszczególnych pojedynczych numerów – zarówno nowych wydań, jak i egzemplarzy archiwalnych (jeśli będą dostępne).

Zapraszamy gorąco do prenumeraty, dzięki której będziemy mogli kontynuować naszą misję.

zamówienie prenumeraty

Zespół redakcyjny

Szanowni Państwo

Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza” jest zupełnie nowym, niszowym czasopismem, poświęconym legislacji i nowościom na rynku chemicznym. Zainteresuje zarówno producentów substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów, jak i ich importerów, dystrybutorów oraz użytkowników.

Znajdą w nim Państwo najnowsze doniesienia o istotnych nowościach i zmianach w prawie zarówno polskim, jak i europejskim, komentarze prawne oraz porady eksperckie z takich dziedzin jak: REACH, CLP, transport towarów niebezpiecznych (ADR, IMDG, IATA), ochrona środowiska, gospodarka odpadami, eksport i import chemikaliów, produkty biobójcze, kosmetyki, bezpieczeństwo obchodzenia się z produktami chemicznymi oraz wielu innych. Zamieszczamy informacje o zbliżających się wydarzeniach ważnych dla przedsiębiorców, takich jak: targi, konferencje, webinaria, szkolenia i konsultacje w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza” wypełnia wyraźnie widoczną na rynku lukę informacyjną, szczególnie w dziedzinie newsów i opracowań prawnych, zbierając w jednym miejscu najważniejsze informacje, zwykle trudno dostępne dla przeciętnego przedsiębiorcy ze względu na ich rozproszenie oraz konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na ich zdobycie.

Zapraszamy do prenumeraty i dzielenia się wszelkimi uwagami zarówno co do treści, jak i formy naszego pisma.

Poprzednie, nieodpłatne wydania "Kwartalnika" tu: nr 1/2016 |  nr 2/2016

Zespół redakcyjny