Najnowszy numer

 • 1/2018

  OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE - Zmiany prawne w 2018

  okladka KW 1 2018 WWW min

  Szanowni Państwo!


  Chciałbym podziękować za pozytywny odbiór naszego „Kwartalnika” w ubiegłym roku, za ciepłe przyjęcie na targach i konferencjach oraz wsparcie, które motywowało nas do jeszcze większego wysiłku. Chcemy poszerzać zakres tematyczny naszych publikacji, mając na uwadze zebrane opinie i uwagi, których nie brakowało w trakcie bezpośrednich spotkań.

  W roku 2018 prawdopodobnie będzie sporo zmian legislacyjnych w różnych dziedzinach związanych z wprowadzaniem produktów do obrotu. Branżę kosmetyczną czekają gruntowne zmiany, związane z planowanym wprowadzeniem nowej ustawy o kosmetykach, a także nowych standardów oceny produkcji. W tym roku kończy się też termin ostatniej przewidzianej rozporządzeniem REACH rejestracji substancji chemicznych. Spodziewane są także nowe zatwierdzenia substancji czynnych w produktach biobójczych, a co za tym idzie konieczność rejestracji europejskich wielu grup tych produktów. Nie możemy także zapominać o czekającej nas rewolucji w zakresie ochrony danych osobowych w postaci europejskiego rozporządzenia GIODO, które na razie niesie więcej niewiadomych niż odpowiedzi. To tylko niektóre (najgorętsze) tematy legislacyjne w branży, o których będziemy pisać w bieżącym roku. Z pewnością w obliczu tych zmian – a przecież rok się dopiero zaczął – tematów nam nie zabraknie.

  W bieżącym numerze znajdą Państwo dużą dawkę aktualności legislacyjnych z zakresu substancji i mieszanin chemicznych (REACH), m.in.: projekt nowych stawek opłat za udzielanie zezwoleń, nowości w wykazie substancji SVHC oraz w załączniku XVII oraz kolejną (ostatnią już) część porad przy rejestracji substancji.

  Polecamy: eksperckie artykuły dotyczące zasad unieważniania i odnawiania pozwoleń na obrót produktami biobójczymi, tworzenia dokumentacji dla produktu kosmetycznego, omówienie bezpieczeństwa stosowania nanosrebra w kosmetyce i medycynie oraz rozważania na temat potencjalnie niebezpiecznego dla zdrowia pacjentów podobieństwa opakowań leków, a także wiele innych tematów.


  Zapraszam do lektury!


  Tomasz Gendek
  redaktor naczelny

  Czytaj więcej...

PRENUMERATA

Drodzy Czytelnicy!

Zgodnie z zapowiedzią, zawartą w poprzednim numerze „Kwartalnika” (2/2017), obecne i następne wydania rozprowadzane są wyłącznie w zamawianej subskrypcji (prenumeracie) – poza numerami towarzyszącymi konkretnym wydarzeniom, wybranym targom i konferencjom.

Jednak wychodząc naprzeciw licznym prośbom Czytelników, podjęliśmy decyzję, że od numeru bieżącego możliwe jest również odpłatne zamawianie poszczególnych pojedynczych numerów – zarówno nowych wydań, jak i egzemplarzy archiwalnych (jeśli będą dostępne).

Zapraszamy gorąco do prenumeraty, dzięki której będziemy mogli kontynuować naszą misję.

zamówienie prenumeraty

Zespół redakcyjny

Szanowni Państwo

Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza” jest zupełnie nowym, niszowym czasopismem, poświęconym legislacji i nowościom na rynku chemicznym. Zainteresuje zarówno producentów substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów, jak i ich importerów, dystrybutorów oraz użytkowników.

Znajdą w nim Państwo najnowsze doniesienia o istotnych nowościach i zmianach w prawie zarówno polskim, jak i europejskim, komentarze prawne oraz porady eksperckie z takich dziedzin jak: REACH, CLP, transport towarów niebezpiecznych (ADR, IMDG, IATA), ochrona środowiska, gospodarka odpadami, eksport i import chemikaliów, produkty biobójcze, kosmetyki, bezpieczeństwo obchodzenia się z produktami chemicznymi oraz wielu innych. Zamieszczamy informacje o zbliżających się wydarzeniach ważnych dla przedsiębiorców, takich jak: targi, konferencje, webinaria, szkolenia i konsultacje w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza” wypełnia wyraźnie widoczną na rynku lukę informacyjną, szczególnie w dziedzinie newsów i opracowań prawnych, zbierając w jednym miejscu najważniejsze informacje, zwykle trudno dostępne dla przeciętnego przedsiębiorcy ze względu na ich rozproszenie oraz konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na ich zdobycie.

Zapraszamy do prenumeraty i dzielenia się wszelkimi uwagami zarówno co do treści, jak i formy naszego pisma.

Poprzednie, nieodpłatne wydania "Kwartalnika" tu: nr 1/2016 |  nr 2/2016

Zespół redakcyjny